ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้อปท.-องค์กร จองวัคซีนซิโนฟาร์ม 6 ส.ค.นี้

02 ส.ค. 2564 เวลา 18:19 น.2.2k

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับองค์กร -อปท. ระยะที่ 2 เริ่มวันที่ 6 ส.ค. พร้อมลบรายชื่อ 2,631 องค์กร และเปิดรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 เพราะไม่ส่งเอกสารรับรองและแผนการกระจายวัคซีนตามกำหนด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แจ้งกำหนดเปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก“ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 2 สำหรับองค์กรนิติบุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ที่ต้องการยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลได้ทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงาน แรงงานต่างชาติ ตั้งแต่ 100 – 3,000 ราย โดยจะเปิดรับวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.08 น. จำนวน 100,000 ราย (จนกว่าจะเต็มจำนวน)


สำหรับช่องทางในการยื่นขอรับการจัดสรรนั้น สามารถจองผ่านระบบออนไลน์ https://vaccine.cra.ac.th  หลังจากนั้นเลือกเมนู“ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนสำหรับองค์กรและหน่วยงาน”

 

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการยื่นประสงค์ ให้รอประกาศแจ้งองค์กรที่ได้รับการจัดสรรในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ผ่านทางอีเมลผู้บริหารสูงสุดขององค์กร โดยองค์กรที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสล็อกอินเข้าระบบผ่านเมนู “2 ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร และวิธีการโอนเงิน


ทั้งนี้ กรุณาโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนวัคซีนที่บริจาค) ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. หากไม่สามารถเข้ามาดำเนินการตามเวลากำหนดได้ระบบจะลบข้อมูลและชื่อองค์กรท่านออกจากระบบการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ เพื่อจะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรให้ผู้อื่นต่อไป และหากท่านมีความประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อขอจัดสรรใหม่หรือเพิ่มเติม ท่านต้องเข้ามาลงทะเบียนใหม่ในการจัดสรรครั้งต่อๆไป


ขณะที่กำหนดช่วงเวลาการเข้าฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาล ตั้งแต่ 18 -31 สิงหาคม 2564

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้อปท.-องค์กร จองวัคซีนซิโนฟาร์ม 6 ส.ค.นี้

 

ภายหลังจากที่องค์กรได้รับการจัดสรรและโอนเงินเรียบร้อย และได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้ว องค์กรต้องประสานเลือกสถานพยาบาลในระบบเพื่อลงนามข้อตกลง 3 ฝ่าย(ระหว่างองค์กร สถานพยาบาลและราชวิทยาลัย) ผ่านระบบออนไลน์ และนัดหมายวันฉีด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดส่งวัคซีนไปยังสถานพยาบาลปลายทางที่องค์กรเลือกเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนถึงวันนัดฉีดวัคซีน 


ทั้งนี้ องค์กรจะต้องเตรียมรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับวัคซีนและอัพโหลดเข้าระบบให้เรียบร้อยสองวันก่อนวันกำหนดฉีด(องค์กรไม่สามารถเปลี่ยนชื่อและจำนวนบุคลากรหรือย้ายที่ฉีดได้ในช่วงเวลาสองวันก่อนและหลังวันฉีดด้วยเหตุผลเรื่องการประกันและการจัดส่งวัคซีน)
ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเปิดให้องค์กรยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มทุกวันศุกร์ (จำนวนการประกาศรับลงทะเบียนแต่ละรอบ ขื้นอยู่กับจำนวนโควต้าวัคซีนที่มีในแต่ละสัปดาห์)


 

นอกเหนือจากการประกาศให้องค์กรและอปท.มีการลงทะเบียนใหม่ ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังได้ประกาศ ”ลบ” รายชื่อองค์กรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 และไม่ได้เข้ามาดำเนินการโอนเงินหรือล็อคอินเข้าระบบลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยมีจำนวนทั้งหมด 2,631 องค์กร เป็นประชากรที่ได้รับจัดสรร 598,704 ราย รวมจำนวนวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 1,197,408 โดส


ทั้งนี้ราชวิทยาลัยจะนำวัคซีนจำนวนดังกล่าวไปจัดสรรให้กับผู้อื่นต่อไป โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ไม่ดำเนินการในเวลาที่กำหนดได้(คลิกที่นี่)

ประกาศจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังได้เปิดเผยรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 41 หน่วยงาน ที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องจากไม่ส่งเอกสารรับรองและแผนการกระจายวัคซีนตามกำหนด  โดยระบบจะลบข้อมูลการลงทะเบียนของอปท.ออกจากฐานข้อมูล เพื่อให้ลงทะเบียนยื่นความประสงค์ใหม่ พร้อมส่งเอกสารรับรองและแผนการกระจายวัคซีนให้ครบถ้วนตามกำหนด หากยังคงประสงค์จะขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับองค์กรและนิติบุคคล ระยะที่ 2 ในสัปดาห์นี้     
 

สำหรับรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 41 หน่วยงาน มีดังนี้ 


รายชื่อ 28 หน่วยงาน ที่ไม่ส่งเอกสารประกอบ 

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแข้
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกร่าง
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้
 6. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระบุง
 7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา
 8. องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ
 9. องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
 10. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม
 11. องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง
 12. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ
 13. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
 14. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
 15. องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ
 16. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
 17. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
 18. องค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด
 19. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
 20. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย
 21. เทศบาลตำบลหนองปรือ
 22. เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย
 23. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
 24. เทศบาลเมืองสระแก้ว
 25. เทศบาลเมืองปทุมธานี
 26. เทศบาลเมืองคลองหลวง
 27. เทศบาลเมืองบางคูรัด
 28. อบต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

รายชื่อ 5 หน่วยงาน ที่ไม่ส่งแบบฟอร์มแผนการกระจายวัคซีน 

 1. เทศบาลตำบลธัญบุรี 
 2. เทศบาลตำบลหนองรี 
 3. เทศบาลตำบลโพนสา 
 4. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก 
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้


รายชื่อ 7หน่วยงาน ที่ส่งเอกสารการรับรองไม่ครบตามเงื่อนไข 

 1. เทศบาลตำบลเชียงยืน 
 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 
 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว 
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 
 6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 
 7. เทศบาลเมืองฉวาง 

1หน่วยงาน ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้จัดซื้อ ได้แก่ 

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม

และขอยกเลิกการขอรับการจัดสรร 2 หน่วยงาน ได้แก่ 

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง