ข้อควรรู้ อาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด ใครมีสิทธิยื่นขอรับเงินช่วยเหลือได้บ้าง

14 มิ.ย. 2564 | 09:50 น.

สปสช.เผยวิธียื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนโควิด-19 ใครมีสิทธิยื่นขอรับเงินช่วยเหลือได้บ้าง หลักฐานที่ใช้ ยื่นได้ที่ไหน

การฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ ที่รัฐบาลชูธง ล่าสุดมียอดผู้รับวัคซีนโควิดสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.64 ซึ่งเป็นวันที่มีการฉีดวัคซีนเข็มแรก จนถึง ณ วันที่ 13 มิ.ย.64 มียอดสะสมแล้วกว่า 6 ล้านโดส ซึ่งแน่นอนว่า การฉีดวัคซีนจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพบผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์บ้าง แต่อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ก็เปิดให้ผู้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 สามาถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ โดยมีข้อควรรู้ ดังนี้

ระยะเวลาในการยื่นคำร้อง 

ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง

  • ผู้ได้รับความเสียหาย หรือทายาท
  • กรณีไม่มีทายาท ผู้อุปการะช่วยเหลือเกื้อกูล หรือดูแลผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานพอสมควร หรือหน่วยบริการที่ให้บริการสามารถยื่นคำร้องแทนได้

สถานที่ยื่นคำร้อง

  • โรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 
  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)
  • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขคพื้นที่(13 เขต ทั่วประเทศ)

เอกสารประกอบคำร้อง

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาใบมรณบัตรของผู้รับบริการกรณีที่เสียชีวิต

3.ความเห็นแพทย์ผู้ให้การรักษาและการหยุดพักงาน

กระบวนการพิจารณา

1.ยื่นคำร้อง

2.คณะอนุกรรมการฯภายใต้ สปสช.พิจารณาคำร้อง

3.ลงมติว่าเห็นชอบที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือหรือไม่ จำนวนเท่าใด

4.ในกรณีที่จ่าย สปสช.จะโอนเข้าบัญชีภายใน 5 วัน หลังจากที่คณะอนุกรรมการฯมีมติ

อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

  • เสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 4 แสนบาท
  • เสียอวัยวะ/พิการ ไม่เกิน 2.4 แสนบาท
  • บาดเจ็บ/บาดเจ็บต่อเนื่อง ไม่เกิน 1 แสนบาท

ข้อควรรู้ อาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด ใครมีสิทธิยื่นขอรับเงินช่วยเหลือได้บ้าง

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 13 มิ.ย. 2564)

รวม 6,188,124 โดส ใน 77 จังหวัด

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 4,531,914 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 1,656,210 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.64 รวม 2,087,603 โดส

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 1,761,667 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 325,936 ราย

ข้อควรรู้ อาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด ใครมีสิทธิยื่นขอรับเงินช่วยเหลือได้บ้าง

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง