ไม่จบ! โวยกทม. จัดสรรวัคซีนไม่เสมอภาค รพ. แจ้งเลื่อนแต่ได้รับ

14 มิ.ย. 2564 | 09:19 น.

บ่นอุบ สำนักงานอนามัย กทม. จัดสรรวัคซีน ไม่เสมอภาค รพ.บางรายแจ้งเลื่อน แต่กลับได้รับวัคซีน

หลังเกิดวาทะกรรมตอบโต้ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครเรื่องการจัดสรรวัคซีน จนเป็นเหตุให้โรงพยาบาลหลายแห่งประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิดในวันที่ 14-20 มิ.ย. ออกไป จนเป็นเหตุให้ สำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศ จัดสรรวัคซีนใหม่ สำหรับโรงพยาบาลที่ยังไม่ประกาศเลื่อน ให้สามารถฉีดได้ตามกำหนดเดิม

ส่วนโรงพยาบาลที่ประกาศเลื่อนไปแล้ว จะไม่ได้รับจัดสรรในวันนี้ เนื่องจากไม่อยากให้คนไข้สับสน โดยให้เหตุผลว่า “รพ. ที่ประกาศเลื่อนไปแล้ว จะไม่ได้รับจัดสรรในวันนี้ เนื่องจากไม่อยากให้คนไข้เกิดความสับสน กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ “

แต่เมื่อรายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดในวันที่ 14 มิ.ย. 2564 พบว่า มีหลายโรงพยาบาลที่ออกมาประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนในวัน เวลาดังกล่าวออกไปแล้ว แต่กลับได้รับการจัดสรรวัคซีน โดยการจัดสรรมีตั้งแต่ 2 ขวด – 32 ขวด ตามจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนไว้  ทำให้ต้องประกาศแจ้งให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ กลับมาฉีดตามวันและเวลาที่กำหนดไว้เดิม

ไม่จบ! โวยกทม. จัดสรรวัคซีนไม่เสมอภาค รพ. แจ้งเลื่อนแต่ได้รับ

สร้างความไม่พอใจให้กับโรงพยาบาลหลายแห่งที่ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนหน้านี้ เพราะไม่มีวัคซีนที่จะให้บริการ แต่เมื่อมีวัคซีนแล้ว กลับไม่ได้รับการจัดสรร เมื่อสอบถามไปยังสำนักอนามัย กรุงเทพฯ ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน

ขณะเดียวกัน พบว่ามีผู้ที่ลงทะเบียนไว้จำนวนหนึ่ง ติดต่อสอบถามเข้าไปยังโรงพยาบาลเพราะคาดว่า จะได้รับวัคซีน ทำให้สามารถเข้าไปฉีดได้ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้เดิม การที่สำนักอนามัย กรุงเทพฯ ประกาศจัดสรรวัคซีนให้แบบกระชั้นชิดจึงสร้างความสับสนให้กับทั้งโรงพยาบาลและผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้

อย่างไรก็ดี บรรยากาศในจุดให้บริการฉีดวัคซีนในสถานพยาบาลและนอกสถานพยาบาลในวันนี้ ค่อนข้างเงียบเหงา ไม่คึกคักเช่นสัปดาห์ก่อน เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการน้อย โดยจุดบริการฉีดวัคซีนบางแห่งเหลือเพียงผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เท่านั้น

ขณะที่บางจุดบริการที่ฉีดวัคซีนทั้งเข็ม 1 และ เข็ม 2 กลุ่มผู้มาใช้บริการเข็ม 1 ก็บางตา มีจำนวนไม่มากนัก โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้ว หลังนั่งสังเกตอาการจนครบกำหนด ก็เดินทางกลับได้ทันที โดยไม่มีการออกใบนัดหมายให้ แต่จะเป็นการแจ้งนัดหมายผ่านทาง SMS แทน เนื่องจากยังไม่มีกำหนดเวลาที่จะได้รับวัคซีนที่ชัดเจน

ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 11-12 มิ.ย. ที่ผ่านมา พบว่า มีโรงพยาบาลจำนวนมากในกรุงเทพมหานคร ออกประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในระหว่างวันที่ 14-20 มิถุนายน 2564 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม สำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ที่เป็น 7 โรคเรื้อรังออกไป ด้วยสาเหตุหลักมาจากการไม่มีวัคซีนโควิดฉีด

ไม่จบ! โวยกทม. จัดสรรวัคซีนไม่เสมอภาค รพ. แจ้งเลื่อนแต่ได้รับ

จนต่อมาเกิดการตอบโต้ ถึงสาเหตุที่โรงพยาบาลต่างๆ เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไป จากฟากกระทรวงสาธารณสุข ที่ยืนยันว่าจัดส่งวัคซีนจำนวน 5 แสนโดสให้ตามกำหนด และเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกรุงเทพฯ เป็นผู้บริหารจัดการวัคซีน โดยสำนักอนามัยกรุงเทพฯ เป็นผู้จัดสรรในแต่ละแห่ง

ฟากกรุงเทพมหานคร ก็ออกมาตอบโต้ โดยงัดแผนฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้กทม. ดำเนินการตามที่จัดส่งวัคซีนมาให้ ซึ่งกทม.เองยืนยันว่า หาก “วัคซีนพร้อม” ตามแผน กทม. ก็พร้อมจะดำเนินการฉีดให้กับประชาชนทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :