ฉีดวัคซีนโควิดเกิดอาการข้างเคียง สปสช.จ่ายเยียวยาให้ทุกสิทธิการรักษา ที่นี่

14 มิ.ย. 2564 | 07:40 น.

ฉีดวัคซีนโควิดเกิดอาการข้างเคียง สปสช.จ่ายเยียวยาให้ทุกสิทธิการรักษา ตรวจสอบหลักเกณฑ์-ขั้นตอนขอรับการเงินเยียวยาได้ที่นี่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. สำหรับประชาชนคนไทยทุกสิทธิการรักษา ทั้งสิทธิบัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ เน้นช่วยเหลือให้เร็วที่สุด บรรเทาผลกระทบ พร้อมแจ้งขั้นตอนและสถานที่ยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ทุกสิทธิการรักษา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้ารับวัคซีนตามแผนโครงการหรือกิจกรรมการป้องกันโรคจากภาครัฐ  

ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้อง

1.คนไทยทุกสิทธิที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด-19

2.ผู้รับบริการหรือทายาท หรือผู้อุปการะหรือหน่วยบริการที่ให้บริการมีสิทธิยื่นคำร้อง 

การจ่ายเงินช่วยเหลือ

-กรณีเสียชีวิต/ทุพลลภาพถาวร ไม่เกิน 400,000 บาท 

-เสียอวัยวะ / พิการ   ไม่เกิน 240,000 บาท

-บาดเจ็บ/ เจ็บป่วยต่อเนื่อง ไม่เกิน 100,000 บาท

ภายใน 5 วันทำการหลังคณะอนุกรรมการอนุมัติ 

ทั้งนี้ สามารถยื่นคำร้องได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหายหรือความเสียหายตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 64 เป็นต้นไป 

เอกสารประกอบ

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.ประวัติการรับบริการฉีดวัคซีน

3.ประวัติการรึกษาอาการแพ้วัคซีน/ใบความเห็นแพทย์ 

สถานที่ยื่นคำร้องเฉพาะพื้นที่ กทม. 

1.โรงพยาบาลหรือสถานที่ที่รับการฉีดวัคซีน

2.สปสช.เขต13 กทม. ยื่นด้วนตนเองหรือไปรษณีย์

กรณียื่นที่ สปสช.เขต13 กทมสามารถส่งเอกสารได้ทาง E-mail : [email protected] แล้วส่งเอกสารตัวจริงมาที่ สปสช.เขต 13 กทม.
ที่อยู่ 120 ม. 3 อาคารบี โซนทิศใต้ ชั้น 5 (ฝั่งลานจอดรถ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร)

 

ฉีดวัคซีนโควิดเกิดอาการข้างเคียง สปสช.จ่ายเยียวยาให้ทุกสิทธิการรักษา ที่นี่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง