โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 31 ราย พบอายุน้อยสุดแค่ 34 ปี

11 พ.ค. 2564 เวลา 6:03 น.548

โควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,919 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย รายละเอียดผู้เสียชีวิต อยู่ในกทม.17 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เป็นโรคความดันโลหิตสูง-เบาหวานมากที่สุด พบอายุน้อยสุด 34 ปี มากสุด 94 ปี

วันที่ 11 พ.ค.64 เวลา 12.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค. รายงานสถานการณ์ในประเทศไทยว่า ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,919  ราย ติดเชื้อในประเทศ 1,902 ราย ในจำนวนนี้มาจากผู้ป่วยใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 1,318 ราย และค้นหาเชิงรุกในชุมชน 584 ราย มาจากต่างประเทศ 17 ราย  รวมพบผู้ติดเชื้อในประเทศ 83,517 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 3,407 ราย สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 2,771 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ที่ 86,924 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,829 ราย ผู้ป่วยรักษาหายแล้วรวม 57,037 ราย  ผู้ป่วยรักษาอยู่ 29,435 ราย อาการหนัก 1,207 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 390 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย  ผู้เสียชีวิตสะสม 452 ราย

โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 31 ราย พบอายุน้อยสุดแค่ 34 ปี

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทยวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 จำนวน 31 ราย แยกเป็น เป็นชาย 15 ราย หญิง 16 ราย ค่ากลางอายุ 65 ปี(34-94 ปี) อยู่ในกทม.17 ราย นนทบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี นครศรีธรรมราช จังหวัดละ 2 ราย นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ ลำปาง เชียงใหม่ และพิจิตร จังหวัดละ 1 ราย

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตตสูง(13) ราย เบาหวาน(10) 
 • ไขมันในเลือดสูง(7) ไตเรื้อรัง(4)
 • โรคหัวใจ(2) อ้วน(3) 
 • หลอดเลือกสมอง(2) ไทรอยด์(2)
 • โรคปอดเรื้อรัง(1) โรคตับ(1)
 • แพ้ภูมิตนเอง(1) ติดเตียง(1)
 • ปฏิเสธโรคประจำตัว(5) 

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

 • ครอบครัว17 ราย(ภรรยา บุตร น้อง ญาติ)
 • เพื่อน 4 ราย(ร่วมงาน)
 • ไปสถานที่คนแออัด 2 ราย(ตลาด)
 • มาจากจังหวัดเสี่ยง 2 ราย
 • สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน 1 ราย
 • ไม่ได้ระบุ 4 ราย

โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 31 ราย พบอายุน้อยสุดแค่ 34 ปี

โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 31 ราย พบอายุน้อยสุดแค่ 34 ปี

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง