svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"ยูโอบี" แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืนคนแรก

21 เมษายน 2564

ยูโอบี เพิ่มดีกรีความเข้มข้นด้านความยั่งยืนการดำเนินธุรกิจ แบบรับผิดชอบสังคมและสิ่งแแวดล้อม ประกาศแต่งตั้ง "เอริค ลิม" ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืนคนแรก ย้ำความมุ่งมั่นในการก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน ตั้งเป้านำทีมงานร่วมงานกับทุกหน่วยงานในธนาคารเพื่อผลักดันวาระความยั่งยืน

รายงานข่าว ธนาคารยูโอบีแต่งตั้งนาย เอริค ลิม ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืน (Chief Sustainability Officer -- CSO) คนแรก ตั้งเป้านำทีมงานในแผนกความยั่งยืนองค์กร (Corporate Sustainability Office) บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของธนาคาร เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจต่างๆ ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีความรับผิดชอบ เพิ่มพูนความมั่งคั่งของลูกค้าอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง

ความสำคัญของความยั่งยืนต่อกลยุทธ์โดยรวมของธนาคาร นาย เอริค ลิม ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืนจะรายงานตรงต่อนาย วี อี เชียง รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารยูโอบี และจะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของธนาคาร ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน คณะกรรมบริหารนี้ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่ของธนาคารจากทั่วภูมิภาค

นาย วี กล่าวว่า ยูโอบีให้คำมั่นว่า หน้าที่ของธนาคารในฐานะผู้ดูแลทางการเงิน สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับความรับผิดชอบในการส่งเสริมสุขภาวะระยะยาวของภูมิภาค ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ตั้งแต่เริ่มทำงานที่ยูโอบีในปี 2556 เอริคถือเป็นบุคคลสำคัญที่ผลักดันวาระความยั่งยืนของธนาคาร หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่นี้ เอริคและทีมงานในแผนกจะเสริมสร้างทักษะและความสามารถของธนาคารให้ดียิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

แผนกความยั่งยืนองค์กร (Corporate Sustainability Office) จะทำงานร่วมกับหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนการทำงานต่างๆ ในเครือข่ายของยูโอบี เพื่อให้เป้าหมายการทำงานชัดเจนยิ่งขึ้น เพิ่มการมีส่วนร่วมและการดำเนินการของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธนาคาร นอกจากนี้ ทีมงานจะพัฒนาและติดตามดัชนีผลการดำเนินการที่สำคัญของเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนของธนาคาร รวมถึงเป้าหมายด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของธนาคารเอง

นอกจากนี้นาย เอริค ลิม ยังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งมีหน้าที่ทบทวนประเด็นต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่มีนัยสำคัญต่อธนาคาร ระบุความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และติดตามความก้าวหน้าของโครงการและความริเริ่มต่างๆ ด้านความยั่งยืน รวมทั้งรั้งตำแหน่ง  Head of Group Finance รับผิดชอบดูแลกลยุทธ์ทางการเงิน การบริหารจัดการทุน การจัดทำรายงานแสดงฐานะการเงินและรายงานตามข้อบังคับตามกฎหมายของธนาคาร การบริหารจัดการภาษี การเงินธุรกิจ และการบริหารจัดการผลการดำเนินการ ในตำแหน่งนี้ นาย นาย เอริค ลิม จะรายงานต่อนาย ลี ไว ไฟ Group Chief Financial Officer ธนาคารยูโอบี ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้เกิดการประสานงานที่ดียิ่งขึ้นระหว่างกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและการบริหารจัดการผลการดำเนินการทางการเงินของธนาคาร 

ก่อนหน้าเข้าร่วมงานกับยูโอบี นาย เอริค ลิม เคยดำรงตำแหน่ง Managing Director and Head of Wholesale Banking Finance ประจำสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารระหว่างประเทศแห่งหนึ่ง เริ่มทำงานครั้งแรกในบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินที่มีสำนักใหญ่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา และเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารหลายตำแหน่งที่รับผิดชอบการวางแผนและวิเคราะห์การเงิน การควบรวมกิจการ การตรวจสอบและควบคุมบัญชี ทั้งในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคเอเชีย

นาย เอริค ลิม จบการศึกษาบัญชีบัณฑิตจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหารจาก Kellogg School of Management, Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง