สรุปชัด "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนกุมภาพันธ์ รับเงินเยียวยา"เราชนะ" พร้อมสิทธิ์อะไรบ้าง

04 ก.พ. 2564 เวลา 23:20 น.2.1k

สรุปชัดๆ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกุมภาพันธ์ได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง พร้อมรับเงินเยียวยาเราชนะสูงสุด 700 บาท กลุ่มแรกในวันที่ 5 ก.พ.นี้

เริ่มแล้ววันนี้ (5 ก.พ.) สำหรับการใช้จ่ายเงินเยียวยาโครงการ “เราชนะ” โดย กระทรวงการคลัง ได้โอนเงินเยียวยาให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.8 ล้านคนเป็นกลุ่มแรก เริ่มใช้จ่ายกับร้านค้าธงฟ้า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และ ร้านค้าที่ร่วมโครงการเราชนะ

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ “เราชนะ”  เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มสนับสนุนวงเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 

 

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์

- กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน กลุ่มนี้มีผู้ถือบัตรจำนวนทั้งสิ้น 13.8 ล้านคน โดยกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียน www.เราชนะ.com ได้รับวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรฯโดยอัตโนมัติ ได้รับเงินงวดแรกวันที่ 5 ก.พ.64

 - กลุ่มผู้มี "เป๋าตัง" ทั้ง คนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน ที่ได้ให้ความยินยอมไว้ให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตการอื่นๆ  ของรัฐได้

- กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลผู้มีบัตรฯ และ ไม่เป็นผู้มี "เป๋าตัง" ทีได้ให้ความยินยอมไว้ให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่นๆ ของรัฐได้

 

 

ปฏิทินรับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีดังนี้

- วันที่ 1 ก.พ.64  โครงการรูดซื้อสินค้า จำนวนเงิน 200-300 บาท

- วันที่ 1 ก.พ.64   โครงการเพิ่มกำลังซื้อ จำนวนเงิน 500 บาท

- วันที่ 5 ก.พ. 64  โครงการ "เราชนะ" จำนวนเงิน 675 - 700 บาท

- วันที่ 12 ก.พ.64 โครงการ "เราชนะ" จำนวนเงิน  675 - 700 บาท 

- วันที่ 18 ก.พ.64  เงินค่าน้ำประปา จำนวนเงิน 100 บาท

- วันที่ 18 ก.พ.64  เงินค่าไฟฟ้า จำนวนเงิน  230 บาท

- วันที่ 19  ก.พ.64  โครงการ "เราชนะ" จำนวนเงิน 675-700 บาท

- วันที่ 22 ก.พ.64   เงินผู้พิการ จำนวนเงิน 200 บาท

- วันที่ 26 ก.พ. 64   โครงการ "เราชนะ" จำนวนเงิน 675-700 บาทข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"ใช้สิทธิ“เราชนะ”ได้เลยเริ่มพรุ่งนี้  

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเงินเยียวยาwww.เราชนะ.com สูงสุด 700 บาท เช็กที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท โอนแล้ววันนี้ใช้ไม่หมดไม่สมทบเดือนถัดไป

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ย้ำ ไม่ต้องลงทะเบียน www.เราชนะ.com

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเยียวยา"เราชนะ" 7,000 บาท สะสมได้ถึง 31 พ.ค.

แท็กที่เกี่ยวข้อง