บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเยียวยา"เราชนะ" 7,000 บาท สะสมได้ถึง 31 พ.ค.

29 ม.ค. 2564 เวลา 9:45 น.28.9k

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลัง แจงชัดรับเงินเยียวยาโครงการ "เราชนะ" ผู้ถือบัตรสามารถสะสมใช้จ่ายได้ถึง 31 พ.ค.64

วันนี้ (29 ม.ค.) กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการ "เราชนะ" บนเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ปรากฏว่าหลังจากเปิดให้ลงทะเบียน

ตั้งแต่เวลา 06.00 น. กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงว่ามีผู้ลงทะเบียนเราชนะ จำนวน 5.4 ล้านคน

 

สำหรับโครงการ "เราชนะ" กระทรวงการคลัง ได้แบ่งกลุ่มลงทะเบียนไว้ 3 กลุ่ม 

- กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


-กลุ่มมีแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง"


- ประชาชนทั่วไป (กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เป็นผู้มี"เป๋าตัง"ที่ได้ให้ความยินยอมไว้ให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผย เพื่อดำเนินมาตรการอื่นๆของรัฐได้)

 

สำหรับในสามกลุ่มนั้นมีอยู่หนึ่งกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียน www.เราชนะ.com คือ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีผู้ถือบัตรทั้งสิ้น 13.8 ล้านคน เดือนละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือนรวมเงินเยียวยาทั้งสิ้น 7,000 บาท 

ก่อนหน้านี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการเยียวยาโครงการกระตุ้นกำลังซื้อเป็นระยะเวลา 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.) สำหรับบัตรสัวสัดิการแห่งรัฐ  

ได้รับเงินช่วยเหลือ 2 สิทธิ ดังนี้

- เงินเยียวยาจากมาตรการเราชนะจำนวน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเงินเยียวยาเราชนะ ทั้งสิ้น 7,000 บาท 

- เงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.) รวมเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับเงินเยียวยาค่าซื้อสินค้าอุปโภค และ บริโภค  การใช้จ่ายต่างกับโครงการ "เราชนะ" อย่างไรนั้น "ฐานเศรษฐกิจ" มีคำตอบ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับเงินเยียวยาค่าซื้อสินค้าอุปโภค และ บริโภค ได้รับเงินเยียวยาดังนี้

1 ม.ค. จำนวน 500 บาท


1 ก.พ. จำนวน 500 บาท


1 มี.ค. จำนวน 500 บาท


เงินเยียวยาในหมวดนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องใช้จ่ายให้หมดในทุกๆเดือน ใช้ไม่หมด คลัง ไม่สมทบในเดือนถัดไป

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับเงินเยียวยา "เราชนะ" 

5 ก.พ.64 รับเงินครั้งแรก 675 หรือ 700 บาท 

8 ก.พ.64 รับเงินอีก  675 หรือ 700 บาท 

และ ทุกวันศุกร์ ได้แก่วันที่ 12,19,26 ก.พ. และ ทุกวันศุกร์ ได้แก่วันที่ 5,12,19,26 มี.ค.64 ใช้จ่ายได้จริงจนถึง 31 พ.ค.64 

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับเงินเยียวยา "เราชนะ" ใช้ไม่หมดสามารถสะสมไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.64
 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า

วันที่ 5 กุมภาพันธ์  กระทรวงการคลัง โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ผู้ถือบัตรทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน บางกลุ่มได้ 675 -700 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐใช้เงินไม่หมดสามารถสมทบไว้ใช้จ่ายได้ถึง 31 พ.ค.64 แตกต่างจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อที่รัฐบาลสนับสนุนเดือนละ 500 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนม.ค.-มี.ค. 64 ไม่สมทบเงินให้หากใช้ไม่หมด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เตือน"คนละครึ่งเฟส2"ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนต้องลงทะเบียน"เราชนะ"ใหม่เพื่อรับสิทธิ์เยียวยา

"เราชนะ" กลุ่มบัตรคนจน-คนละครึ่ง รับเงินกันวันไหนตรวจสอบสิทธิ์ที่นี่ 

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” สรุปขั้นตอน-วิธีใช้สิทธิ์เราชนะ เงินเยียวยา3500บาทรูดซื้อสินค้า

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิ์ เดือนก.พ.รับหลายเด้ง

เช็กที่นี่ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" สแกนจ่ายค่าสินค้าร้านค้า "เราชนะ" ได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง