บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ย้ำ ไม่ต้องลงทะเบียน www.เราชนะ.com

30 ม.ค. 2564 เวลา 5:05 น.13.0k

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลัง ออกมาย้ำอีกครั้งไม่ต้องลงทะเบียน www.เราชนะ.com โอนเงินเข้าบัตรวันแรก 5 ม.ค.แบบอัตโนมัติ

กระทรวงการคลัง เปิดลงทะเบียน www.เราชนะ.com วันนี้(29 ม.ค.) เป็นวันแรก ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 เป็นระยะเวลา 2 เดือน เดือนละ 3,500 บาท รวมเงินเยียวยาเราชนะทั้งสิ้น 7,000 บาท

 

ภายหลังจากเปิดลงทะเบียน www.เราชนะ.com กระทรวงการคลัง ได้รายงานว่า ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเราชนะ จำนวน 5.4 ล้านคน เปิดลงทะเบียน

ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ "เราชนะ"

 

โครงการเราชนะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนด้วยการสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน โดย

จ่ายเป็นรายสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน (จ่ายเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2564) ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์จะคำนึงจากความสามารถในการจ่ายค่า

ครองชีพและการมีระบบคุ้มครองทางสังคมเป็นหลัก และการช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนหลากหลายกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย

รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้น 
 

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ ดังนี้


- เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 


- ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม (ยกเว้นเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก่อนแล้ว) 


- ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง 


- ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 


- ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 


- ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด


- ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.8 ล้านคน กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงอีกรอบว่า 

-ไม่ต้องลงทะเบียน www.เราชนะ.com 

- วงเงินเข้าครั้งแรก 5 ก.พ.64


- เงินเข้ารายสัปดาห์ทุกวันศุกร์ ถึง 26 มี.ค.64


-รับวงเงินรวม 7,000 บาทต่อคน (วงเงินรวมกับที่ได้รับอยู่เดิม) 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเยียวยา"เราชนะ" 7,000 บาท สะสมได้ถึง 31 พ.ค.

เราชนะ.com “บัตรคนจน-แอปฯเป๋าตัง” ตรวจสอบช่องทางโอนเงิน-ใช้สิทธิ์เราขนะ ได้ที่นี่ 

เตือน"คนละครึ่งเฟส2"ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนต้องลงทะเบียน"เราชนะ"ใหม่เพื่อรับสิทธิ์เยียวยา

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิ์ เดือนก.พ.รับหลายเด้ง

เช็กที่นี่ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" สแกนจ่ายค่าสินค้าร้านค้า "เราชนะ" ได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง