ประกันสังคมมาตรา 33 คือใครบ้าง อดลงทะเบียนรับเงินเยียวยา“เราชนะ” 3,500

13 ม.ค. 2564 เวลา 23:30 น.196.6k

ตอบข้อสงสัย เยียวยารอบ 2 ประกันสังคมมาตรา 33 คือใครบ้าง หลังหมดสิทธิ์ อดลงทะเบียนรับเงิน 3,500 จากมาตรการ “เราชนะ”

จากการจัดทำมาตรการเราชนะ เพื่อ เยียวยาโควิดรอบ 2 บรรเทาผลกระทบให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือคนละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยเบื้องต้นกระทรวงการคลังได้มีการกำหนดกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเราชนะ ได้แก่ 

 

- กลุ่มข้าราชการกว่า 3 ล้านคน

 

- พนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

 

- กลุ่มที่อยู่ในฐานระบบกองทุนประกันสังคม ตามมาตรา 33 อีก 11 ล้านคน

 

- ผู้มีรายได้สูง

หลายคนมีคำถามว่า ประกันสังคมมาตรา 33  คือใครบ้าง เพื่อตอบข้อสงสัยเรื่องนี้ ฐานเศรษฐกิจ จึงขออธิบายโดยสรุปแบบเข้าใจง่ายๆ สำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 หนึ่งในกลุ่มที่จะหมดสิทธิ์อดลงทะเบียนเราชนะ คือ พนักงาน หรือลูกจ้างเอกชนที่ทำงานกับนายจ้างอยู่ในสถานประกอบการ ซึ่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะต้องมีการส่งเงินสมทบเดือนละ 5% ของค่าจ้าง สูงสุดไม่เกิน 750 บาท  และเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี

 

ปัจจุบันมีผู้ประกันตนในระบบที่อยู่ในกลุ่มกองทุนประกันสังคมมาตรา 33 จำนวนกว่า 11 ล้านราย ซึ่งผู้ประกันตนในกลุ่มนี้จะได้รับความคุ้มครอง  7 กรณีด้วยกัน ได้แก่ เจ็บป่วย, เสียชีวิต, ว่างงาน, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, ชราภาพ และ สงเคราะห์บุตร โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคมของตนเองได้ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

อัพเดท “เราชนะ” เยียวยาโควิดรอบ 2 ล่าสุดได้ที่นี่

"เราชนะ" ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ-ประกันสังคม-รายได้สูง อดรับเยียวยา 3,500 บาท

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” 14 ล้านคน เฮรับเงินเยียวยา 2 เด้ง 4,000 ต่อเดือน

รมว.คลังเคลียร์ชัดผู้ถือบัตร "บัตรคนจน” ทุกคนได้สิทธิ์ “เราชนะ” เยียวยา 3,500 บาท

"เราชนะ"ลงทะเบียน เตรียมตัวให้พร้อม คลังจดโดเมน www.เราชนะ.com แล้ว

คลัง ดึงเงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ เยียวยา"เราชนะ"

ต่อลมหายใจศก. กำ 6 แสนล้านสู้ เพิ่มเงินคนละครึ่ง-จ่าย 3,500 “เราชนะ”

แท็กที่เกี่ยวข้อง