เปิดคำสั่ง "ชลบุรี" ประกาศปิดสถานที่เสี่ยงสกัดโควิดไม่มีกำหนด

28 ธ.ค. 2563 เวลา 20:30 น.2.6k

เปิดคำสั่งเข้ม "ผู้ว่าฯชลบุรี" ประกาศปิด "สนามมวย-สนามชนไก่" ทุกแห่งอย่างไม่มีกำหนด ให้ "ผับ-บาร์-คาราโอเกะ" งดเต้น-นั่งกินได้อย่างเดียว ปิดไม่เกินเที่ยงคืน

“ชลบุรี” เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ตามเกณฑ์ของ ศบค.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 34/2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้   

 

1.ให้ปิดสถานที่สำหรับจัดให้มีการพนันชนไก่ ชกมวยทุกแห่ง

-สถานที่จัดให้มีการซ้อมชนไก่ หรือกระทำการอื่นใดในสถานที่ดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขัน และตรวจสอบในพื้นที่ไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันอื่นใดรวมถึงการรวมตัวกัน

 

2.สถานบริการหรือคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้นั่งรับประทานอาหารได้อย่างเดียว งดเต้น และถือปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งให้เปิดบริการให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และปิดไม่เกินเที่ยงคืนของทุกวัน

 

3.ให้อำเภอพิจารณาหากเห็นว่า สถานที่หรือการดำเนินกิจกรรมใดในพื้นที่รับผิดชอบมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดให้รายงาน คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรีโดยด่วนเพื่อพิจารณาออกคำสั่งต่อไป

4.หากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากให้ ผู้รับผิดชอบ จัดกิจกรรมยื่นเหตุผลความจำเป็นแผนการจัดกิจกรรม จำนวนคน สถานที่จัดกิจกรรมว่า เป็นไปตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามที่ทางราชการกำหนดหรือไม่ เพื่อให้อำเภอในฐานะศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพิจารณาก่อนอนุญาตจัดกิจกรรมขึ้น หากพบว่า การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามมาตรการควบคุม ตามที่ทางราชการกำหนด และมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอมีคำสั่งห้ามจัดกิจกรรมในทันที

 

เปิดคำสั่ง "ชลบุรี" ประกาศปิดสถานที่เสี่ยงสกัดโควิดไม่มีกำหนด

แท็กที่เกี่ยวข้อง