DSI คุมตัว “วนรัชต์" นั่งรถเข็นพร้อมรถพยาบาล ส่งอัยการฟ้องศาลคดี STARK

12 กุมภาพันธ์ 2567

"กรมสอบสวนคดีพิเศษ" ควบคุมตัว “วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ” นั่งรถเข็น-พร้อมรถพยาบาล ส่งตัวอัยการคดีพิเศษเเล้ว เตรียมนำตัวฟ้องศาลคดีทุจริตบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันนี้(12 ก.พ.67) พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ควบคุมตัว นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ อดีตผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ STARK ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตบริษัท สตาร์คฯ ไปที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก 

โดยพนักงานสอบสวน ควบคุมตัวนายวนรัชต์มาวันนี้โดยมีรถโรงพยาบาลและทีมแพทย์ดูแลใกล้ชิด และสภาพของนายวนรัชต์ยังคมมีอาการป่วยร่างกายซีดเซียว และต้องนั่งรถเข็น

ซึ่งการส่งตัวนายวนรัชต์ในคดีทุจริตในบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาส่งพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 
เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ของสำนักงานอัยการคดีพิเศษ ถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา มาส่งตัวฟ้องศาล โดยขณะนี้พนักงานอัยการอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเเละนำตัวผู้ต้องหายื่นฟ้องศาลอาญา 

DSI คุมตัว “วนรัชต์" นั่งรถเข็นพร้อมรถพยาบาล ส่งอัยการฟ้องศาลคดี STARK

ข้อหาของนายวนรัชต์คดีทุจริต STARK

ทั้งนี้ พนักงานสอบสวน ส่งตัวให้สำนักงานอัยการคดีพิเศษ เพื่อฟ้องศาลอาญา ในฐานะผู้ต้องหาที่มีการกล่าวหาในข้อหาดังต่อไปนี้

  • ในความผิดฐานเป็นกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทกระทำโดยทุจริต ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามมาตรา 89/7จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือทำให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
  • ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมกรบริษัทย่อยและผู้บริหารบริษัทย่อย , กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลใดตาม พรบ.นี้ โดยทุจริต
  • ร่วมกันหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่ประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควร บอกให้แจ้งแก่ประชาชน และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากประชาชนผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ประชาชนผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สามทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ

DSI คุมตัว “วนรัชต์" นั่งรถเข็นพร้อมรถพยาบาล ส่งอัยการฟ้องศาลคดี STARK

  • กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลใดตามพรบ.นี้ กระทำหรือยินยอมให้กระทำ (1) ทำให้เสียหาย ทำลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชีเอกสาร หรือหลักประกันของนิติบุคคลดังกล่าว หรือที่เกี่ยวกับนิติบุคคลดังกล่าว (2.)ลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความสำคัญในบัญชีหรือเอกสารของนิติบุคคลหรือที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้น หรือ (3) ทำบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริงถ้ากระทำหรือยินยอมให้กระทำเพื่อลวงให้นิติบุคคลดังกล่าวหรือผู้ถือหุ้นขาดประโยชน์อันควรได้หรือลวงบุคคลใดๆ
  • ร่วมกันโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 343  

 

DSI คุมตัว “วนรัชต์" นั่งรถเข็นพร้อมรถพยาบาล ส่งอัยการฟ้องศาลคดี STARK

จากนั้นเวลา 12.27น. กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) เปิดเผยข่าวพร้อมภาพอย่างเป็นทางการว่า ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้สรุปสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 57/2566 กรณีการทุจริตในบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และได้ส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด แล้ว

ต่อมาพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ ได้นัดฟังคำสั่งคดีในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 และมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหา แต่ปรากฎว่า นายวนรัชต์ (ขอสงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาในคดีพิเศษดังกล่าว ไม่มาพบพนักงานอัยการโดยไม่แจ้งเหตุให้ทราบ พนักงานอัยการจึงมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจัดการให้ตัวมาเพื่อฟ้อง โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้นำคำสั่งดังกล่าวไปยื่นคำร้องต่อศาลอาญา เพื่อขออนุมัติหมายจับนายวนรัชต์ฯ เพื่อนำตัวส่งพนักงานอัยการดำเนินการตามกฎหมาย

DSI คุมตัว “วนรัชต์" นั่งรถเข็นพร้อมรถพยาบาล ส่งอัยการฟ้องศาลคดี STARK

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567) เวลาประมาณ 8.40 น. พันตำรวจตรี ยุทธนา  แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ภายใต้ การอำนวยการของ นายวิทวัส สุคันธรส ผู้อำนวยการศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว นายวุฒิไกร ศรีธวัช ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการส่วนสะกดรอยและการข่าว ร่วมกับชุดปฏิบัติการที่ 4 ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวได้ร่วมกันจับกุมนายวนรัชต์ฯ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 561/2567 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทุจริตไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมกันกระทำการลงข้อความเท็จในบัญชีหรือเอกสารของบริษัท ร่วมกันทุจริตหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่ประชาชน ฯลฯ โดยได้จับกุมตัวที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่าน ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

DSI คุมตัว “วนรัชต์" นั่งรถเข็นพร้อมรถพยาบาล ส่งอัยการฟ้องศาลคดี STARK

เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ประกอบมาตรา 7/1 และพร้อมบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับกุมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 และควบคุมตัวไปยังสำนักงานอัยการคดีพิเศษ ถนนรัชดาภิเษก เพื่อส่งมอบตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวน คดีพิเศษ กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน และพนักงานอัยการคดีพิเศษ ดำเนินการตามกฎหมายต่อ