ธปท.เปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึก “เฉลิมพระเกียรติในหลวงร.10” 23 ก.ค. 67 นี้

20 มิ.ย. 2567 | 03:40 น.

ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกใช้ธนบัตรที่ระลึก 100 บาท “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในหลวง ร. 10 เนื่องในโอกาส “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” เปิดให้แลก 23 ก.ค. 67 เป็นต้นไป ที่ธนาคารพาณิชย์ ธ.ออมสิน ธกส. ธอส. ธ.อิสลาม ศูนย์การเรียนรู้ ธปท

วันที่ 20 มิ.ย. 67 นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำ "ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแลกธนบัตรไว้เป็นที่ระลึก และมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี

ธปท. จัดทำธนบัตรที่ระลึกในชนิดราคา 100 บาท จำนวนทั้งสิ้น 10 ล้านฉบับ โดยธนบัตรได้รับการออกแบบเป็นแนวตั้ง เพื่อให้พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความโดดเด่น งดงาม มีความพิเศษแตกต่างจากธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป และได้จัดพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง บนวัสดุพอลิเมอร์ เพื่อให้มีความทนทาน รวมทั้งมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงอย่างครบถ้วน

ธปท.เปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึก “เฉลิมพระเกียรติในหลวงร.10” 23 ก.ค. 67 นี้

ธนบัตรที่ระลึกนี้สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย โดยจ่ายแลกในราคาฉบับละ 100 บาท พร้อมกันนี้ ธปท. ได้จัดทำแผ่นพับสำหรับธนบัตรที่ระลึกดังกล่าว จำนวน 2 ล้านชุด เพื่อจำหน่ายในราคาชุดละ 10 บาท โดยรายได้จากการจำหน่ายแผ่นพับทั้งหมด จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจ สามารถติดต่อขอแลกธนบัตรที่ระลึกนี้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และที่ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

 

 

ธนบัตรด้านหน้า

 • พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ และทรงสายสร้อยปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ 

ธนบัตรด้านหน้า

ธนบัตรด้านหลัง

 • พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ประดับดารานพรัตน ทรงสายสร้อยปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ และทรงพระแสงกระบี่

ธนบัตรด้านหลัง

ข้อมูลธนบัตร

 • ขนาดธนบัตรและความหมาย 
  • กว้าง 89 มิลลิเมตร : เลข 9 สื่อความหมายถึงการ ครองราชย์ปีที่ 9 
  • ยาว 163 มิลลิเมตร : มีผลรวมเท่ากับ 10 สื่อความหมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี
 • ชนิดราคา 100 บาท พิมพ์บนวัสดุพอลิเมอร์ จ่ายแลกในราคา 100 บาท
 • จำนวนพิมพ์ 10 ล้านฉบับ
 • ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ ​20 มิถุนายน 2567
 • วันออกใช้ : วันที่ 23 กรกฎาคม 2567

 

ข้อมูลแผ่นพับบรรจุธนบัตรที่ระลึกฯ

 • ขนาด
  • เมื่อพับ: 129x203 มม.
  • เมื่อกางออก: 258x203 มม. โดยหน้าที่ 3 และ 4 เจาะช่องขนาด 94x168 มม. เพื่อยึดแผ่นเซลลูลอยด์สำหรับบรรจุธนบัตรที่ระลึกฯ
 • จำนวนพิมพ์ 2 ล้านชุด จำหน่ายราคาชุดละ 10 บาท
 • รายได้จากการจำหน่ายแผ่นพับทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

แผ่นพับบรรจุธนบัตรที่ระลึกฯ

 

ที่มาข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย

รายละเอียดธนบัตรที่ระลึกฯ >> Click