สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์หนี้เสียพุ่งต่อเนื่อง เดือนมี.ค. เฉียด 21%

16 ก.ค. 2566 | 10:33 น.

คลังรายงานสถานการณ์สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์แนวโน้มหนี้เสียพุ่งต่อเนื่อง ระบุเดือนมี.ค.เฉียด 21% ชี้ยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมด 6.4 พันล้านบาท ลูกหนี้มีสถานะปกติ 4.2 พันล้านบาท

กระทรวงการคลัง รายงานว่า สถานการณ์ลูกหนี้รายย่อยที่ใช้บริการทางการเงินสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ล่าสุด เดือนมี.ค.66 พบว่าหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน (NPL) มียอดค้างชำระเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 1,350.46 ล้านบาท คิดเป็น 20.84%ของสินเชื่อคงค้าง โดยสถานการณ์หนี้เสียดังกล่าวมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง จากเดือนก.พ.66 อยู่ที่ระดับ 20.45 และเดือนม.ค.66 อยู่ที่ 20%ของสินเชื่อคงค้าง

ขณะที่จากข้อมูลหนี้ค้างชำระระหว่าง 1-3 เดือน ในเดือนมี.ค. 66 อยู่ที่ระดับ 901.44 ล้านบาท คิดเป็น 13.91% ของสินเชื่อคงค้าง ลดลงเล็กน้อย จากเดือนก.พ.66 อยู่ที่ระดับ 934.20% คิดเป็น 14.27% ของสินเชื่อคงค้าง

ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ใช้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์มียอดสินเชื่อคงค้างทั้งสิ้น 6,480.08 ล้านบาท จำนวน 324,238 บัญชี โดยเป็นบัญชีที่มีสถานะปกติ 212,356 บัญชี มูลค่า 4,228.18 ล้านบาท

สำหรับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์นั้น เป็นธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับกระทรวงการคลังที่เปิดให้ประชาชนสามารถดำเนินธุรกิจสินเชื่ออย่างถูกกฎหมายในพื้นที่ ที่ผู้ให้กู้กับผู้กู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน

โดยบริษัทที่ผ่านการอนุญาตจากกระทรวงการคลังถือว่าเป็นสถาบันทางการเงินที่สามารถดำเนินธุรกิจสินเชื่อได้อย่างถูกกฎหมาย