svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อัปเดต! สวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2566 จ่ายอะไรบ้าง

05 กรกฎาคม 2566

กรมบัญชีกลางรายงานสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2566 รับวงเงินซื้อสินค้า-ก๊าชหุงต้ม-ขนส่งสาธารณะ พร้อมจ่ายเบี้ยความพิการ สำหรับผู้มีสิทธิ

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้มีสิทธิจะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2566 จะได้รับวงเงิน ดังนี้

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง

  • วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน 

**สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2566 และเริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 กรกฎาคม2566 จะได้รับการทบสิทธิวงเงินซื้อสินค้า 3 เดือน (ของเดือนเมษายน - มิถุนายน) จำนวนเงิน 900 บาท

- วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2566) 

- วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน  ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 

  • วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 (โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)

- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน 

**สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน ที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2566 จะได้รับการทบสิทธิเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน(ของเดือนเมษายน - มิถุนายน) ตามเดือนที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท

อัปเดต! สวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2566 จ่ายอะไรบ้าง