กรมบัญชีกลางปรับปรุง ค่ารักษาพยาบาล หมวดที่ 8 มีอะไรบ้างดูด่วน

31 พฤษภาคม 2566

กรมบัญชีกลางปรับปรุง ค่ารักษาพยาบาล หมวดที่ 8 อัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ ด้านค่าบริการรังสีรักษา เพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบัน มีอะไรบ้างคลิกอ่านด่วน

จากกรณีที่ กรมบัญชีกลางปรับปรุง ค่ารักษาพยาบาล เพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลวิวัฒนาการทางการแพทย์มีการัพฒนาไปจากเดิม

กรมบัญชีกลางปรับปรุง ค่ารักษาพยาบาล อะไรบ้าง

กรมบัญชีกลาง ได้ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีรักษา

 

เพิ่มอัตราค่าบริการรังสีรักษา จากเดิม 30 รายการเพิ่มเป็น 50 รายการ

  • ค่าบริการการฉายรังสีโปรตอน
  •  ค่าบริการการฉายรังสีอิเล็กตรอน
  •  ค่าบริการการฉายรังสีแบบรังสีร่วมพิกัด
  • และค่าบริการการฉายรังสีแบบ 4 มิติ เป็นต้น

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่าเพื่อให้ผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการข้าราชการสามารถเบิกจ่ายได้มากขึ้น ทั้งในกรณีเข้ารับบริการรังสีรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการ และกรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการรังสีรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน (สถานพยาบาลของทางราชการมีความจำเป็นต้องส่งผู้ป่วยโรคมะเร็งไปเข้ารับบริการรังสีรักษาเป็นครั้งคราวในสถานพยาบาลของเอกชน)

กรมบัญชีกลางปรับปรุง ค่ารักษาพยาบาล

กรมบัญชีกลางปรับปรุง ค่ารักษาพยาบาล เริ่มวันไหน

ค่าบริการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง.

ที่มา ; กรมบัญชีกลาง