บัญชีกลางเบิกจ่ายงบประมาณเดือนพ.ค.แล้ว 2 ล้านล้านบาท

04 มิถุนายน 2566

บัญชีกลางเบิกจ่ายงบประมาณเดือนพ.ค.66 แล้ว 2 ล้านล้านบาท คิดเป็น 65.89%ของวงเงินงบประมาณ พร้อมตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเร่งรัด หวังสิ้นปีงบ 66 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 93%

กรมบัญชีกลาง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนพ.ค.66 มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 2.098 ล้านล้านบาท จากวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3.185 ล้านล้านบาท คิดเป็น 65.89% 

 

ทั้งนี้ แบ่งเป็น

  • รายจ่ายประจำ 1.795 ล้านล้านบาท คิดเป็น 70.91%
  • รายจ่ายลงทุน 3.03 แสนล้านบาท คิดเป็น 46.44%
  • รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลางอีก 3.01 แสนล้านบาท คิดเป็น 49.93%

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ในส่วนกลางและสำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อเร่งรัดและสนับสนุนการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำหน่วยรับงบประมาณทุกแห่ง ให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ในภาพรวมไม่น้อยกว่า 93% การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า 98% การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า 75% และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน 100%