บลจ.ทิสโก้ส่งกองทริกเกอร์หุ้นไทยถึงเป้า 5% ก่อนกำหนด

12 กันยายน 2565

บลจ.ทิสโก้โชว์ฝีมือ จับจังหวะลงทุนหุ้นไทย ส่งกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#6 (TEQT5M6) ถึงเป้าหมาย 5% ก่อนกำหนดในระยะเวลา 3 เดือน 9 วัน ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการลงทุนหุ้นไทย

 

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บลจ.ทิสโก้)เปิดเผยว่า บลจ.ทิสโก้สามารถบริหารกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#6 (TEQT5M6) ความเสี่ยงระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง) ถึงเป้าหมาย 5% มีมูลค่า NAV เท่ากับ 10.5143 บาทต่อหน่วยในวันที่ 9 กันยายน 2565 มากกว่าดัชนีชี้วัด SETTRI ที่ในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 0.18%

 

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.ทิสโก้

 

ทั้งนี้ใช้ระยะเวลาบริหารเพียง 3 เดือน 9 วัน นับจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นวันจัดตั้งกองทุน ถือเป็นการบริหารจัดการให้ถึงเป้าหมายก่อนกำหนดที่ 5 เดือน และเป็นทริกเกอร์ฟันด์ลำดับที่ 107 ที่ บลจ.ทิสโก้บริหารให้ถึงเป้าหมาย จากทริกเกอร์ฟันด์หุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศที่ออกโดยบลจ.ทิสโก้จำนวนทั้งหมด 133 กองทุน

 

“ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยผันผวนตามตลาดโลก ทั้งปัจจัยการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนจากการดำเนินนโยบาย Zero Covid แม้ว่าไทยจะมีปัจจัยบวกจากการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมถึงผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนที่เติบโตดีกว่าคาด ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีความผันผวน แต่ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงระดับเดิม”นายสาห์รัชกล่าว

 

อย่างไรก็ตาม ด้วยความสามารถของผู้จัดการกองทุนบลจ.ทิสโก้ สามารถทำผลตอบแทนกองทุนให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยใช้เวลาเพียง 3 เดือนเศษ ทำผลตอบแทนมากกว่าตลาดเกือบ 5% (อ้างอิงดัชนี SETTRI) ตอกย้ำความเป็นผู้นำกองทุนทริกเกอร์ของบลจ.ทิสโก้

 

สำหรับมุมมองหุ้นไทยหลังจากนี้ บลจ.ทิสโก้ยังคงมีมุมมองเชิงบวก เพราะกำไรบริษัทจดทะเบียนเริ่มฟื้นตัว และยังไม่เติบโตมากเท่ากับช่วงก่อน COVID-19 แพร่ระบาด ทำให้ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้จากปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ยังแนะนำให้นักลงทุนติดตามอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อในประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดังนั้น จึงแนะนำให้นักลงทุนเลือกการลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเติบโตได้ดี และมีปัจจัยพื้นฐานที่มั่นคงเป็นหลัก 

 

นายสาห์รัชกล่าวว่า ความสำเร็จในการบริหารจัดการกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ถึงเป้าหมายก่อนกำหนดในครั้งนี้ ตอกย้ำให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกองทุนที่เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้า โดย ณ วันที่ 9 กันยายน 2565 บลจ.ทิสโก้ออกกองทุนทริกเกอร์ฟันด์มาแล้ว 133 กองทุน ถึงเป้าหมายในระเวลา 76 กองทุนและถึงเป้าหมายนอกระยะเวลาลงทุน 31 กองทุน และมีกองทุนที่อยู่ระหว่างลงทุน 6 กองทุน โดยอยู่เกินระยะเวลาลงทุน 6 กองทุน และกองทุนไม่ถึงเป้าหมายและเลิกกองทุนแล้ว 20 กองทุน