บลจ.กสิกรไทยแนะกระจายลงทุน ฝ่าด่านเงินเฟ้อ

22 สิงหาคม 2565

บลจ.กสิกรไทยแนะกระจายลงทุนลดทอนผลขาดทุนจากเงินเฟ้อ เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน ส่วนคนลงทุนช้าควรประกันสุขภาพและชีวิต ก่อนออมเผื่อยามฉุกเฉิน

นายวศิน  วณิชย์วรนันต์  ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย กล่าวในงานสัมมนา HEALTH&WEALTH FORUM สร้างสุขก่อนสูงวัย  ในหัวข้อนวตกรรมการเงินดี โดยระบุว่า  จากผลสำรวจค่าใช้จ่ายของครัวเรือนรายพื้นที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

บลจ.กสิกรไทยแนะกระจายลงทุน ฝ่าด่านเงินเฟ้อ

พบว่า  ส่วนใหญ่เกือบ 83%เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำหรับการกินการใช้ หรือการบริโภคอุปโภค ดังนั้น การดูแลคุณภาพชีวิตนั้น  ไม่ว่าการลงทุนด้านสุขภาพ,  การลงทุนหาความรู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างทรัพยากร และการสร้างสุขภาพทางการเงิน ซึ่งทั้ง 3เรื่องต้องทำด้วยตัวเองเราได้เอง

ในหลักการ ถ้าเงินเดือนเพิ่มขึ้นควรจะออมอย่างน้อย 20% ผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ  5% ทั้งนี้ การลงทุนเหมือนกับการออกกำลังกายที่จะต้องมีเป้าหมาย และระยะเวลาที่สอดคล้อง

บลจ.กสิกรไทยแนะกระจายลงทุน ฝ่าด่านเงินเฟ้อ

ยกตัวอย่างการลงทุนในตลาดหุ้นไทยแม้จะมีความไม่แน่นอน คือมีขึ้นมีลง แต่สามารถลงทุนระยะยาว และกระจายการลงทุนหรือขยับการลงทุนตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อย่างน้อยผลตอบแทน 2-3%

สำหรับคนลงทุนช้านั้น สิ่งแรกต้องมีเรื่องประกันโดยเฉพาะประกันสุขภาพ หรือการออมเผื่อยามฉุกเฉินอย่างน้อย 6เดือน  ที่เหลือสามารถกระจายโอกาสในการลงทุนโดยผสมผสานสินทรัพย์เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน

บลจ.กสิกรไทยแนะกระจายลงทุน ฝ่าด่านเงินเฟ้อ

โดยเฉพาะภาวะปัจจุบันเงินฝากไม่สามารถชนะเงินเฟ้อ ดังนั้น ไม่ลงทุนไม่ได้  โดยสามารถเรียนรู้  กองทุนตราสารหนี้ โดยกระจายการลงทุนทั้งในตลาดตราสารทุน  ตลาดหุ้น  ลงทุนให้กว้าง โดยกระจายการลงทุนตลาดทั่วโลก(MSCI) ผลตอบแทนที่ผ่านมา 10ปีอัตรา 7%