บลจ.วรรณปลื้ม ONE-LS3-UI ยอดขายทะลุกรีนชูเกิน 2 พันล้าน

22 สิงหาคม 2565

บลจ.วรรณ เผยความสำเร็จกับ กองทุนสินทรัพย์ทางเลือกที่ใหญ่ที่สุดปีนี้ ปั้นกองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 3 (ONE-LS3-UI)  ผลตอบรับที่เกินเป้าหมาย ดันยอดขายทะลุกรีนชูเกิน 2 พันล้านบาท

นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ (บลจ.วรรณ) เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จจากการนำเสนอขาย กองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-LS3-UI)  โดยมียอดจองซื้อเต็มจำนวนจนต้องประกาศใช้กรีนชู ทำให้มียอด IPO รวมประมาณ 2,246 ล้านบาท ถือเป็นการ IPO กองทุนสินทรัพย์ทางเลือกที่ใหญ่ที่สุดในตลาดตั้งแต่ต้นปี 2565 นับเป็นการตอบรับที่เกินเป้าหมาย

นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บลจ.วรรณ

ทั้งนี้ ONE-LS3-UI นับเป็นกองทุนสินทรัพย์ทางเลือกที่ลงทุนบนกรมธรรม์ระกันชีวิตในสหรัฐฯ (Life Settlement) แห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่ง Life Settlement เป็นธุรกรรมที่มีกฎหมายคุ้มครองใน 43 รัฐ หรือคิดเป็น 90% ของจำนวนรัฐทั้งหมดในสหรัฐฯ  ซึ่งเป็นตลาดประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งตลาดแรกและตลาดรอง  โดย ONE-LS3-UI จัดเป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ที่ลงทุนในกองทุนหลักคือ BlackOak Investors Limited Partnership – Class I (BlackOak)

“จุดยืนของบริษัทที่เรามุ่งมั่นมาตลอด คือ การค้นหานวัตกรรมการลงทุนใหม่ๆ จึงเป็นที่มาของแนวคิดการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่อิงต่อภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งกองทุน Life Settlement กองนี้คือกองที่ 3  โดยผลการดำเนินงานของ 2 กองทุนแรก ONE-LS-UI และ ONE-LS2-UI สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระดับที่น่าพอใจ แม้ในช่วงที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงของ Covid-19”

 

กองทุนหลัก BlackOak นั้น ไม่มีผลตอบแทนติดลบ แม้แต่เดือนเดียวในช่วง Covid ที่ผ่านมาหรือแม้แต่ในช่วงการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ก็ตาม เพราะประกันชีวิตเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสหสัมพันธ์ (correlation) กับสินทรัพย์อื่นๆต่ำหรือไม่มีเลย โดยผลการดำเนินงานกองแรก ONE-LS-UI (ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อ 23 พ.ย.63) เฉลี่ยผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 8% ต่อปี  ส่วนกองที่สอง ONE-LS2-UI (ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อ 30 พ.ย.64) เฉลี่ยผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 7% ต่อปี

ช่วงที่ผ่านมา Life Settlement เป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่มีอุปสงค์การลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้จัดการกองทุนของ BlackOak ยังคงเน้นให้ความสำคัญในการคัดเลือกกรมธรรม์ที่มีคุณภาพ (selective buy) เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการขยายขนาดกองทุน

 

ปัจจุบัน IRRs เฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนในกองทุนหลักอยู่ที่ประมาณ 12% ต่อปี ทั้งยังสามารถรักษาผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอและโดดเด่นกว่าค่าเฉลี่ยผลตอบแทนในตลาดกรมธรรม์ประกันชีวิต (Market Transaction IRRs) ซึ่งอยู่ที่ราว 10.6% ต่อปี (ข้อมูล ณ มิ.ย. 2565)

 

ดังนั้น เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนใน Life settlement ในระยะข้างหน้าและเชื่อมั่นว่ากองทุน ONE-LS3-UI สามารถเข้ามาช่วยสร้าง balance ของพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนให้ดียิ่งขึ้น โดย Life Settlement มีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์การเงินอื่นๆค่อนข้างน้อย จึงช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนในภาพรวมได้ในทุกสภาวะการณ์ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยกดดันด้านเศรษฐกิจมหภาค หรือความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์

 

นายพจน์กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดพอร์ตการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงระยะปานกลาง บลจ.วรรณ แนะนำ จัดสรรเงินลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศสัดส่วนประมาณ 40% กองทุนหุ้นไทย 10% ตราสารหนี้ 30% และกองทุนทางเลือก 20% ของพอร์ตการลงทุน โดยในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทเตรียมเสนอขายกองทุนแบบ exclusive ที่น่าสนใจจากหลากหลายกลยุทธ์ อาทิ กองทุน ONE-COMPLEX4Y3M สำหรับตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการลดความเสี่ยงจากการขาดทุนเงินต้น

 

ขณะเดียวกันก็สามารถร่วมรับกำไรเพิ่มเติมตามเงื่อนไขโครงการได้ และกองทุน ONE-CLO-UI อีกหนึ่งสินทรัพย์ทางเลือกซึ่งลงทุนใน Collateralized Loan Obligation เป็นกองแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่อิงผลตอบแทนกับสินเชื่อธุรกิจ ซึ่งมีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากทิศทางดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นในระยะข้างหน้า โดยขณะนี้ทั้ง 2 กองทุน กำลังอยู่ระหว่างการขอพิจารณาอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)