ประกันโควิด กรุงเทพประกันภัย ยืนยัน ไม่ยกเลิกกรมธรรม์ลูกค้า

16 ก.ค. 2564 | 07:35 น.

ประกันโควิด กรุงเทพประกันภัย ยืนยัน ไม่มีนโยบาย ยกเลิกกรมธรรม์ลูกค้าทุกแผน หลัง สินมั่นคงประกันภัย ประกาศยกเลิก คุ้มครองประกันโควิด เจอ - จ่าย - จบ วันนี้

16 ก.ค.2564 - สังคมออนไลน์ ถกประเด็นร้อน หลัง บริษัท สินมั่นคงประกันภัย ประกาศยกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิด แบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 เนื่องจาก ชี้แจงเหตุผลว่า กังวลต่อจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น จนอาจกระทบต่อความเสี่ยงทางธุรกิจ พร้อมระบุว่า ในแนวทางเยียวยาลูกค้านั้น จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้ว แก่ผู้เอาประกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ 

ทั้งนี้ พบขณะนี้ บริษัทประกันภัยต่างๆ เริ่มออกให้ความมั่นใจต่อลูกค้า โดยต่างยืนยัน ว่าจะคุ้มครอง ทุกกรมธรรม์โควิด-19 ไม่มีนโยบายบอกเลิกเหมือนสินมั่นคงประกันภัย ไม่ว่าจะเป็น บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต , บริษัท ทิพยประกันภัย และ ล่าสุด บริษัท กรุงเทพประกันภัย ก็ออกมาประกาศข้อความ ยืนยันที่ให้ความคุ้มครอง ลูกค้าประกันภัยโควิด19 ทุกแผน เช่นกัน โดยระบุว่า ....

 

" บมจ. กรุงเทพประกันภัย ขอเรียนแจ้งว่า บริษัทไม่มีนโยบาย ในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิดทุกแผน ขอให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่า สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยโควิดจะได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรรมธรรม์ประกัยภัยที่เลือกซื้อไว้อย่างแน่นอน "

 

ทั้งนี้ สำหรับประกันโควิด บริษัท กรุงเทพประกันภัย นั้น มีหลายแผน เช่น ประกันโควิด-19 เจอ-จ่าย-รักษา-โคม่า ,ประกันโควิด-19 รักษา-ชดเชย -โคม่า ,ประกันโควิด-19 รักษา - โคม่า  เป็นต้น