เปิดตัว "คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ"

24 ก.ย. 2565 | 10:07 น.

เรียบร้อย “อธิบดีกรมการข้าว” เซ็นลงนาม แต่งตัว คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ” แล้ว “จารึก” ประธานศูนย์ข้าวชุมชน พร้อมกับเปิดคณะกรรมการ 8 คน ร่วมกัน บริหารศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ กว่า 2 พันแห่ง

เปิดตัว "คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ"

 

นายจารึก กมลอินทร์ ประธานศูนย์ข้าวชุมชน ประธานกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่านาย ณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ได้เซ็นลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 22 ของระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยศูนย์ข้าวชุมชน พ.ศ. 2560

 

นอกจากนี้ยังมี นายชัยยพล ชาวเมืองสีวสุ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดปราจีนบุรี เป็น รองประธานกรรมการ , นายวิเศษ คำไขโย ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเลขานุการ ,นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง ประธานศูนย์ข้าวชุมชน ระดับจังหวัดพิษณุโลก เป็นเหรัญญิก ,นายบุญชอบ ทองดี ประธานศูนย์ข้าวชุมชน ระดับจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์

 

จ.ส.อ.อนิวรรตน์  ไพรดำ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดลพบุรี เป็นกรรมการ , นายกำพล ทองโสภา ประธานศูนย์ข้าวชุมชน ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการ , นายพัด ไชยวงค์ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดเชียงใหม่  กรรมการ

 

อนึ่ง ศูนย์ข้าวชุมชน ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2543  โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ต่อมามีกรมการข้าวปี 2549 จึงเริ่มให้มีการมาขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว ปี 60 ที่เริ่มมีการใช้ระเบียบศูนย์ข้าวชุมชน  ปัจจุบันมี 2,000 กว่าศูนย์ โดยตั้งเป้าจะเพิ่ม 5,000 ศูนย์ โดยผ่านงบประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท

 

 

เปิดตัว "คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ"