“เงินช่วยเหลือชาวนา” เดือด เตรียมขับสมาชิกนอกรีตพ้นสมาคมชาวนาฯ

08 ส.ค. 2565 | 09:16 น.

ไฟลุก สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ร้อนฉ่า “เงินช่วยเหลือชาวนา" ไร่ละ 1,000 บาท สมาคม เตรียมขับ สมาชิกนอกรีตพ้นจากสมาคม หลังนโยบายพ่นพิษ ทำให้ชาวนาแตกแยกกัน จี้ “เฉลิมชัย” สั่งสอบอธิบดีกรมการข้าว เหมาะสมนั่งเก้าอี้หรือไม่ ใครอยู่เบื้องหลังของความแตกแยก

สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว คือ นโยบายสร้างความยั่งยืนของการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนค่าต้นทุนการผลิตข้าวและค่าเก็บเกี่ยวข้าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4.60 ล้านครัวเรือน พื้นที่ประมาณ 62 ล้านไร่  ใช้งบประมาณปีละประมาณ  54,000  ล้านบาท (คลิกอ่าน

 

(โดยไม่รวมงบประมาณโครงการหรือนโยบายการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวหลักของรัฐ เช่น ประกันรายได้เกษตรกร และมาตรการคู่ขนานอื่นๆ)ซึ่งค่าลดต้นทุนและค่าเก็บเกี่ยวข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รัฐจะจ่ายเงินสนับสนุนให้กับเกษตรกรโดยตรง ผ่าน ธ.ก.ส. โดยไม่ต้องมีการติดตามว่าเกษตรกรจะนำไปใช้จ่ายที่ตรงเป้าหมายที่รัฐกำหนดหรือไม่ จึงทำให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก (คลิกอ่าน อธิบดีกรมการข้าวชี้แจง)


 

นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของนโยบายวินัยการเงินและการคลังของประเทศไทย ที่จะต้องเพิ่มงบประมาณในการลงทุน (งบครุภัณฑ์) ของประเทศไทย เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดตั้งงบลงทุนต่ำแต่เมื่อรัฐบาลต้องการสร้างความยั่งยืนและให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีความเข้มแข็งในอนาคต  รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยเป็นการสนับสนุนค่าต้นทุนการผลิตข้าวและค่าเก็บเกี่ยวข้าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีเป้าหมายในการสนับสนุนงบประมาณไปยังศูนย์ข้าวชุมชนจำนวน 5,000 ศูนย์ ทั่วประเทศ นั้น  (คลิกอ่าน)

 

 

 

“เงินช่วยเหลือชาวนา” เดือด เตรียมขับสมาชิกนอกรีตพ้นสมาคมชาวนาฯ

ต่อกรณีดังกล่าวนี้ นายเดชา  นุตาลัย อุปนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย  เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า อธิบดีกรมการข้าว ยังไม่ยอมหยุดดำเนินในเรื่องดังกล่าวนี้ทำให้ชาวนาแตกแยกกันหมด แตกแยกกับศูนย์ข้าวชุมชน และบางทีสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนก็ไม่เห็นพ้องกับศูนย์ข้าวชุมชนอยากได้เงิน “ช่วยเหลือชาวนา” ไร่ละ 1,000 บาท มากกว่า ไม่อยากจะได้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ หรือ เครื่องจักรกลการเกษตร เพราะได้ไปก็ต้องจ้างเช่นเดียวกัน และตอนนี้เบื้องหลังก็มีปัญหากับกลุ่มเกษตรกรศูนย์ช้าวชุมชน และสมาคมต่างๆ กับชาวนา ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าอธิบดีคนนี้อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าทำให้ชาวนาแตกแยกกัน ทะเลาะกัน

 

“จึงอยากจะเรียกร้องไปที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา มีความเหมาะสมที่จะเป็นอธิบดีกรมการข้าวต่อไปหรือเปล่า เพราะถ้าปล่อยอย่างนี้ทำให้ชาวนาทะเลาะกัน เอื้อผลประโยชน์ใครหรือเปล่า เพราะว่าการที่มีศูนย์ข้าวชุมชน ให้ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลเกษตรได้ ตอนนี้น่าจะยุติ หรือ ชะลอ ลงก่อนเพราะส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยทั้งนั้น”

 

นายเดชา กล่าวว่า มีแต่กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน และกลุ่มที่จะได้ประโยชน์บางคนที่ได้ จะเห็นด้วย แล้วมาอ้างที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งกว่า  2,000 ศูนย์สถานะปัจจุบันมีความเข้มแข็งหรือไม่ หรือ ถ้าเข้มแข็งแล้ว จะไปส่งเสริมทำไม ก็ควรจะเพียงพอแล้ว ถูกต้องหรือไม่  แล้วถ้าทำอย่างนี้ก็ทะเลาะกันไม่จบ ไม่สิ้น ใครอยู่เบื้องหลังของความแตกแยก

 

 

“ในส่วนของสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย อาจจะมีการประชุมใหญ่ในเร็วๆ นี้ มีคนของเราบางคนที่อาจจมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วแต่ที่จะประชุมพิจารณา สำหรับผมถ้ามีความผิดจริงจะให้ขับไล่ออกจากสมาชิกสมาคมเลย เพราะว่าทำให้เกิดปัญหาทะเลาะกันไม่ใช่เจตนาคมของสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เพราะพวกเราทำงานไม่มีเงินเดือน ไม่มีใครให้ค่าเดินรถ ค่าเดินทาง อะไรทั้งนั้น เราทำงานด้วยใจจริงๆ แต่กลับมีคนกลุ่มหนึ่งมาหาผลประโยชน์จากการรวมตัวของพวกเรา ก็คงไม่ถูกต้องและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คงต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง”

 

อนึ่ง สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย  ก่อตั้งเมื่อปี 2555 ทำการจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯที่กระทรวงพาณิชย์ โดยมีกรมการข้าวเป็นสถานที่ตั้งสมาคมฯ

 

1.นายวิเชียร พวงลำเจียก  

2.นายสุเทพ คงมาก

3.นายปราโมทย์ เจริญศิลป์

 

การดำเนินงานของสมาคมฯ จะมีกรรมการประจำจังหวัด ที่คอยดูแลสมาชิกในพื้นที่ทุกจังหวัดจะไม่มีการเก็บค่าสมาชิกแต่อย่างใด

 

จุดประสงค์ของสมาคมฯ เพื่อคอยประสานงานระหว่างภาครัฐกับเกษตรกรโดยตรงในเรื่องความเดือดร้อน และการประสานงานในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาชีพชาวนา

 

สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เป็นองค์กรอิสระ ที่มิได้ขึ้นกับการเมืองฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งหรือกลุ่มที่หวังผลประโยชน์กับเกษตรกรทั้งสิ้น เราคือกลุ่มเกษตรกรที่มุ่งเน้นในเรื่องของชาวนาเป็นสำคัญ

 

เอกสารแนบ จาก "กรมการข้าว" ถึง "สำนักงบประมาณ" 

 

“เงินช่วยเหลือชาวนา” เดือด เตรียมขับสมาชิกนอกรีตพ้นสมาคมชาวนาฯ

 

“เงินช่วยเหลือชาวนา” เดือด เตรียมขับสมาชิกนอกรีตพ้นสมาคมชาวนาฯ

“เงินช่วยเหลือชาวนา” เดือด เตรียมขับสมาชิกนอกรีตพ้นสมาคมชาวนาฯ