บุกร้านขาย “กล้าปาล์มเถื่อน” ไม่มีใบอนุญาต

06 ก.ย. 2565 | 14:19 น.

กรมวิชาการเกษตร สนธิกำลังกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคบุกร้านขาย “กล้าปาล์มเถื่อน” ไม่มีใบอนุญาต  สั่งอายัดทั้งหมด ระบุความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี สร้างความเสียหายให้เกษตรกร ได้ผลผลิตต่ำ

บุกร้านขาย “กล้าปาล์มเถื่อน” ไม่มีใบอนุญาต

 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 กรมวิชาการเกษตร ภายใต้การสั่งการ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้มอบหมายให้ นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะกำกับดูแลสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร สั่งการให้ กลุ่มสารวัตรเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ร่วมกับสำนักพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่

บุกร้านขาย “กล้าปาล์มเถื่อน” ไม่มีใบอนุญาต

 

พร้อมด้วย กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าตรวจสอบสถานที่รวบรวมต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการค้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่มีใบอนุญาตรวบรวมต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการค้าในพื้นที่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ จำนวน 2 แหล่ง

 

บุกร้านขาย “กล้าปาล์มเถื่อน” ไม่มีใบอนุญาต

 

จากการเข้าตรวจสอบสถานที่จุดที่ 1 พบ ต้นกล้าปาล์มน้ำมันบรรจุถุงพร้อมจำหน่าย จำนวน 35,304 ต้น แหล่งที่สอง พบต้นกล้าปาล์มน้ำมันบรรจุถุงพร้อมจำหน่าย จำนวน 7,500 ต้น มูลค่าของกลางรวม มากกว่า 2 ล้านบาท พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดของกลางไว้ทั้งหมด เบื้องต้นพบความผิดตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช มาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 14 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี

บุกร้านขาย “กล้าปาล์มเถื่อน” ไม่มีใบอนุญาต

 

การจำหน่ายต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ไม่มีคุณภาพสร้างความเสียหาย ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตต่ำกว่าที่ควรจะได้ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศสูญเสียรายได้มหาศาล กรมวิชาการเกษตร จึงได้รวบรวมหลักฐานส่งพนักงานตำรวจดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป