svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ลุ้น “ญี่ปุ่น” ปลดล็อกโรงงานไก่ ดันยอดขายทะลุ 3.7 หมื่นล้าน

05 กันยายน 2565

“ปศุสัตว์ไทย” เตรียมโรงงาน 8 แห่ง พร้อมรับตรวจประเมินจากญี่ปุ่น มั่นใจระบบตรวจสอบและควบคุมการผลิต สอดคล้องตามข้อกำหนดประเทศคู่ค้า ได้คุณภาพมาตรฐานสากลและระดับโลก ลุ้น ปลดล็อกโรงงานไก่ มั่นใจดันยอดขายทะลุ 3.7 หมื่นล้าน

ลุ้น “ญี่ปุ่น” ปลดล็อกโรงงานไก่ ดันยอดขายทะลุ 3.7 หมื่นล้าน

 

นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า ตนได้รับมอบหมายจากนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มาเป็นประธานพิธีเปิดเพื่อรับการตรวจประเมินโรงงานผู้ผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปปรุงสุกจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 5 กันยายน 2565 พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมินจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ประเทศญี่ปุ่น (MAFF) 5 ท่าน Mr.YOSHIDA KEIKI, Mr.KAWANABE TOSHIO, Mr.NISHIOKA TAKAMASA, Ms.SEO MIZUKI, Ms.KUROSAKA SAE

ลุ้น “ญี่ปุ่น” ปลดล็อกโรงงานไก่ ดันยอดขายทะลุ 3.7 หมื่นล้าน

นายสัตวแพทย์อภินันท์ คงนุรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์อนุชา มุมอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์อุดม จันทร์ประไพภัทร ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในนามของกรมปศุสัตว์ ประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ประเทศญี่ปุ่น ให้เกียรติเดินทางมาตรวจประเมินรับรองโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ของไทยเพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น

ลุ้น “ญี่ปุ่น” ปลดล็อกโรงงานไก่ ดันยอดขายทะลุ 3.7 หมื่นล้าน

ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย มีความสัมพันธ์มิตรภาพอันอบอุ่นและแน่นแฟ้นมายาวนานกว่า 600 ปี ซึ่งในเดือนกันยายน 2565 นี้เป็นเดือนพิเศษ เนื่องจากเป็นโอกาสการครบรอบ 135 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ที่เริ่มตั้งแต่ 26 กันยายน พ.ศ. 2430 โดยสำหรับด้านปศุสัตว์นั้น ทั้งสองประเทศได้มีความร่วมมือทางด้านเทคนิคและโครงการต่างๆ มากมาย เป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้านบุคลากรและนำความรู้มาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัยอาหาร (Food safety)

 

 

สำหรับสินค้าปศุสัตว์ ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ติดอันดับ TOP 5 ของโลกมาโดยตลอด มีประเทศผู้นำเข้าหลักคือ ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป เนื่องจากความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าต่อสินค้าปศุสัตว์ของไทย ที่มีความปลอดภัยได้คุณภาพมาตรฐานสากลและระดับโลก ปลอดจากสารตกค้าง และสอดคล้องตามระเบียบและข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเนื้อสัตว์ปีกและเนื้อสุกรจากไทย เป็นสินค้าที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ลุ้น “ญี่ปุ่น” ปลดล็อกโรงงานไก่ ดันยอดขายทะลุ 3.7 หมื่นล้าน

ในปี 2564 ได้รวมมีปริมาณและมูลค่าการส่งออกเนื้อสัตว์ไปญี่ปุ่นกว่า 461.20 ล้านตัน 58,759.36 ล้านบาท และอาหารสัตว์เลี้ยง 39.03 ล้านตัน มูลค่า 3,267.77 ล้านบาท สำหรับในปี 2565 (1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2565) ส่งออกเนื้อสัตว์ไปญี่ปุ่นแล้ว 267.65 ล้านตัน 37,737.51 ล้านบาท และอาหารสัตว์เลี้ยง 24.04 ล้านตัน มูลค่า 1,643.70 ล้านบาท โดยการตรวจรับรองในครั้งนี้ กำหนดระหว่างวันที่ 4-9 กันยายน 2565 สถานประกอบการทั้งหมด 8 แห่ง เป็นการตรวจรับรองโรงงานใหม่และขยายการรับรอง 6 โรงงาน และตรวจติดตามการรับรอง 2 โรงงาน

ลุ้น “ญี่ปุ่น” ปลดล็อกโรงงานไก่ ดันยอดขายทะลุ 3.7 หมื่นล้าน

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์มุ่งมั่นและพัฒนารักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง จึงขอให้ทางญี่ปุ่นและทุกประเทศคู่ค้าเชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์ สถานประกอบการได้ดำเนินการตามมาตรฐาน

 

สอดคล้องตามหลักการและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหาร เพื่อส่งออกสินค้าที่ดีที่สุดไปประเทศคู่ค้าอย่างแน่นอน ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือ http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/ หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง