เจ๋ง “เครื่องปีนมะพร้าว” มีระบบล็อกความปลอดภัยใช้แทนแรงงานลิง

26 สิงหาคม 2565

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร โชว์ “เครื่องปีนมะพร้าว” ตัวช่วยเก็บมะพร้าวแทนลิง สร้างความมั่นใจเครื่องปีนของไทยปลอดภัยกว่าต่างประเทศ ด้วยระบบเข็มขัดล็อกควบคุมความปลอดภัยระหว่างใช้งาน ปลื้มศักยภาพสูงสามารถปีนขึ้นลงต้นมะพร้าวด้วยความเร็วเพียง 0.14 เมตรต่อวินาที

เจ๋ง “เครื่องปีนมะพร้าว” มีระบบล็อกความปลอดภัยใช้แทนแรงงานลิง

 

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  จากข้อกังวลของ PETA กรณีการใช้ลิงเก็บมะพร้าวเป็นการทารุณกรรมสัตว์ และมีการรณรงค์ให้ประเทศต่างๆปฏิเสธผลิตภัณฑ์มะพร้าวที่ได้จากแปลงที่เก็บเกี่ยวโดยลิงค่อนข้างส่งผลกระทบต่อผู้ปลูกมะพร้าวและผู้ประกอบการของไทยที่ส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวซึ่งการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้เครื่องปีนมะพร้าวแทนแรงงานลิงจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สนับสนุนการแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม  และเกษตรกรจะได้เรียนรู้และปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ในการเก็บเกี่ยวมะพร้าว

 

เจ๋ง “เครื่องปีนมะพร้าว” มีระบบล็อกความปลอดภัยใช้แทนแรงงานลิง

 

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม  กรมวิชาการเกษตร  ได้วิจัยคิดค้นผลิตเครื่องปีนมะพร้าว โดย นายสุภาษิต เสงี่ยมพงศ์ ในปี 2561 เป็นอุปกรณ์ขาเหยียบไต่ต้นมะพร้าวขึ้นไป มีสองด้านซ้ายขวา แท่นเหยียบขนาด 14x15 เซนติเมตร ทำจากเหล็กเหนียว เชื่อมต่อกับเพลากลมที่ทำจากสแตนเลสยาว 90 เซนติเมตร เพื่อให้ไม่เป็นสนิม ด้านล่างของขาเหยียบทั้งสองข้างมีเหล็กโค้งยาว 34 เซนติเมตร ที่ทำหน้าที่โอบรอบโคนมะพร้าวเพื่อกดค้ำต้นมะพร้าว

 

เจ๋ง “เครื่องปีนมะพร้าว” มีระบบล็อกความปลอดภัยใช้แทนแรงงานลิง

 

ขณะที่ถ่ายน้ำหนักตัวลงไปเหยียบบนเครื่องปีน ด้านบนของขาเหยียบ มีแผ่นยางกันกระแทก ทำหน้าที่กดรับขาไม่ให้หลุดออกจากเครื่องปีน ปลายสุดด้านบนมีมือจับ สำหรับใช้ยกลวดสลิงเวลาปีนต้นมะพร้าว  ลวดสลิงขนาด 2 หุน ยาว  260   เซนติเมตร เมื่อคล้องทำเป็นบ่วงรอบโคนมะพร้าวต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตรขึ้นไป ทำหน้าที่รัดต้นมะพร้าวและพยุงขาเหยียบให้เกาะเกี่ยวต้นมะพร้าว ระหว่างที่ใช้มือจับยกขาเหยียบให้ค่อยขยับขึ้นไป

 

 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  ต้นแบบเครื่องปีนมะพร้าวของกรมวิชาการเกษตรจะมีความปลอดภัยสูง  เนื่องจากมีระบบเข็มขัดล็อกเอวผู้ปีน ผูกติดกับอุปกรณ์ปีนต้นมะพร้าว ทำให้ผู้ใช้มีความมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อปีนขึ้นต้นมะพร้าวที่มีความสูงมากจะไม่เกิดความผิดพลาดตกลงมาจากเครื่องปีน มีระบบล็อกแท่นเหยียบไม่ให้ขยับเคลื่อนไปมา

 

เจ๋ง “เครื่องปีนมะพร้าว” มีระบบล็อกความปลอดภัยใช้แทนแรงงานลิง

 

โดยเครื่องปีนที่ออกแบบมีแท่นล็อกสำหรับปีนไปทำกิจกรรมบนคอมะพร้าว เช่น ปาดน้ำตาล หรือขึ้นไปผสมเกสร บางครั้งอาจจะใช้เวลาในการทำกิจกรรมนานขาเหยียบอาจจะขยับไปมาและหลุดร่วงลงมาทำให้ผู้ปีนได้รับอันตรายได้  ซึ่งเครื่องปีนของต่างประเทศไม่มีระบบควบคุมความปลอดภัยนี้ โดยน้ำหนักของชุดอุปกรณ์เครื่องปีนมะพร้าวนี้มีน้ำหนักรวมทั้งสองข้างซ้ายและขวา 10 กิโลกรัม (ข้างละ 5 กิโลกรัม)  เมื่อปีนขึ้นต้นมะพร้าวสามารถปีนขึ้นลงด้วยความเร็ว 0.14 เมตรต่อวินาที

 

เจ๋ง “เครื่องปีนมะพร้าว” มีระบบล็อกความปลอดภัยใช้แทนแรงงานลิง

 

“กรมวิชาการเกษตรมีความพร้อมทั้งเทคโนโลยี มะพร้าวสายพันธุ์ใหม่ ที่มีความสูงไม่มากนักที่จะใช้ปลูกแทนต้นเดิมที่มีอายุมาก ระบบการตรวจรับรอง GAP Monkey free plus รวมทั้งเทคโนโลยีเครื่องปีนมะพร้าว ที่สามารถใช้แทนแรงงานลิงที่เป็นข้อกังวลของ PETA   ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน   เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจเครื่องปีนมะพร้าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม  โทรศัพท์ 02-5792757  โดยปัจจุบันมีโรงงาน 3 โรงงานได้นำต้นแบบไปผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์แล้ว” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าว