svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ประกาศ “GAP Monkey Free Plus” ไทยไม่ใช้ลิงเก็บมะพร้าว

18 สิงหาคม 2565

กรมวิชาการเกษตร เตรียมลุยมาตรการ GAP Monkey Free Plus สยบปัญหาใช้ลิงเก็บมะพร้าว เปิดตัวโลโก้ใหม่ ประกาศให้ทั่วโลกรู้ ไทยไม่ใช้ลิงเก็บมะพร้าว ผนึกหน่วยงานภาครัฐ สมาคม ชมรมและบริษัทผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าว หวังสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ

ประกาศ  “GAP Monkey Free Plus”  ไทยไม่ใช้ลิงเก็บมะพร้าว

 

นายระพีภัทร  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า  จากข้อคิดเห็นขององค์กรประชาชนเพื่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรมของสหรัฐอเมริกา (People  for the Ethical treatment of Animals : PETA) กรณีการเก็บเกี่ยวมะพร้าวโดยใช้ลิงเก็บเป็นการทรมานสัตว์ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับมะพร้าวของไทยในการส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ 

 

ประกาศ  “GAP Monkey Free Plus”  ไทยไม่ใช้ลิงเก็บมะพร้าว

กรมวิชาการเกษตร จึงได้จัดทำร่างเอกสารการตรวจรับรองแปลงมะพร้าวที่ปราศจากการใช้ลิงในการเก็บเกี่ยว หรือ GAP Monkey Free Plus ซึ่งเป็นมาตรการที่นอกจากการจะเป็นการตรวจรับรองสวนมะพร้าวให้เข้าสู่ระบบผลิตพืชอาหารปลอดภัย (GAP) แล้วยังเพิ่มการตรวจรับรองว่าแปลงนี้ไม่ได้ใช้ลิงเก็บเกี่ยว  คาดว่าการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวจะช่วยรับรองได้ว่าผลิตภัณฑ์มะพร้าวเป็นผลผลิตที่มาจากแปลงที่ไม่ใช้ลิง  ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ

ประกาศ  “GAP Monkey Free Plus”  ไทยไม่ใช้ลิงเก็บมะพร้าว

 

กรมวิชาการเกษตรได้จัดประชุมหารือการดำเนินการตามมาตรการ GAP Monkey Free Plus ร่วมกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมะพร้าว  ประกอบด้วย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย บริษัทผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวของไทย จำนวน 10 ราย ได้แก่ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด  บริษัท ชีวาดีโปรดักส์ จำกัด   บริษัท วราฟู้ด แอนด์ ดริงค์ จำกัด   บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด   บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

 

 

บริษัท เอเชียติคอุตสาหกรรมเกษตร กำจัด   บริษัท ไทยลี ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด   และบริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด  นอกจากนี้ยังมีภาครัฐ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  และกรมปศุสัตว์  โดยหากมาตรการนี้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน กรมจะดำเนินการในขั้นต่อไป คือ การรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน

 

ประกาศ  “GAP Monkey Free Plus”  ไทยไม่ใช้ลิงเก็บมะพร้าว

 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร   กล่าวว่า  เชื่อมั่นว่าจากการที่กรมวิชาการเกษตรประสบความสำเร็จในการจัดทำมาตรการ COVID Free Plus ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ซื้อทุเรียนไทยและแก้ไขปัญหาการส่งออกทุเรียนไทยแล้วนำประสบการณ์ดังกล่าวมาช่วยแก้ปัญหาผลกระทบจากข้อกล่าวหาของ PETA ด้วย

 

ประกาศ  “GAP Monkey Free Plus”  ไทยไม่ใช้ลิงเก็บมะพร้าว

โดยการจัดทำมาตรการ GAP monkey free plus กรมจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมมะพร้าวของไทยและจะเป็นผู้เชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนพอใจและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งการเข้าสู่ระบบการตรวจรับรอง GAP Monkey free plus นอกจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าไทยผลิตอาหารปลอดภัยแล้ว ยังจะเป็นแนวทางไปสู่การผลิตมะพร้าวแบบยั่งยืน และเมื่อการส่งออกมีอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรขายผลผลิตได้สร้างรายได้ที่มั่นคง  รวมทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการสามารถยืนหยัดได้ในเวทีแข่งขันระดับโลก