โควิดหลีกไป กลับมาแล้วWorld HAPEX 2022 ฮาลาลเพื่อสุขภาพ  

13 ส.ค. 2565 | 03:52 น.

เปิดแล้ว! World HAPEX 2022 “ฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังวิกฤติโควิด-19” ม.อ.พร้อมผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านฮาลาล เปิดหลักสูตรโลจิสติกส์ฮาลาล และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจฮาลาล ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยสถาบันฮาลาล เปิดงานแสดงสินค้า และการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2565 (World HAPEX 2022) ภายใต้แนวคิด “ฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังวิกฤติโควิด-19” ระหว่างวันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

โดยได้รับเกียรติจาก นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายอับดุลรอหมาน กาเหย็ม ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รศ. ดร.อิสมาแอ อาลี รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ผศ. ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเข้าร่วมงาน

การเปิดงานแสดงสินค้า และการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2565 (World HAPEX 2022)

 

โควิดหลีกไป กลับมาแล้วWorld HAPEX 2022 ฮาลาลเพื่อสุขภาพ  

สำหรับการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล หรือ World HAPEX ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถ และสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการฮาลาลไทย สู่ตลาดฮาลาลโลก รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการฮาลาล ให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการเชิงสุขภาพ ด้านสินค้าและบริการฮาลาลในยุค COVID-19

 

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ปาฐกถาพิเศษ “ฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังวิกฤตโควิด-19” โดย      ดร.ซอฟวาน มูฮัมหมัด ริฎอ อาลี อุฎอยบาต และผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและรับรองด้านชารีอะห์ สำนักวินิจฉัยข้อชี้ขาดด้านศาสนา ประเทศจอร์แดน การเสวนาทางวิชาการ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงด้านฮาลาล ทั้งในและต่างประเทศ การประชุมองค์กรความร่วมมือด้านฮาลาลระดับนานาชาติ

โควิดหลีกไป กลับมาแล้วWorld HAPEX 2022 ฮาลาลเพื่อสุขภาพ  

โควิดหลีกไป กลับมาแล้วWorld HAPEX 2022 ฮาลาลเพื่อสุขภาพ  

ภาคภาษาอังกฤษ เสวนาในหัวข้อเรื่อง “ฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังวิกฤติโควิด - 19 ในประเทศอาเซียน” (Online) ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพประเทศบูรไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย และภาคภาษาอาหรับ การเสวนาในหัวข้อเรื่อง “กิจการฮาลาลไทยและจอร์แดน” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทางคุณวุฒิประเทศจอร์แดน และบาห์เรน 

 

ในส่วนเสวนาภาษาไทย ได้แก่ หัวข้อ “มาตรฐานตอยยิบันสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ฮาลาลชั้นพรีเมี่ยม  และแนวทางการปรับตัวการท่องเที่ยวฮาลาลเชิงสุขภาพหลังวิกฤตโควิด-19” การเปิดตัวหลักสูตรโลจิสติกส์ฮาลาล และกิจกรรม Halal Business Matching

โควิดหลีกไป กลับมาแล้วWorld HAPEX 2022 ฮาลาลเพื่อสุขภาพ  

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนฮาลาล และมีการแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ประมาณ 200 ร้านค้า หลายหมวดหมู่สินค้า เช่น อาหารปรุงสด อาหารเครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย เครื่องสำอาง ธุรกิจบริการ ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของมุสลิมในภาคใต้ การแข่งขันอนาชีด การแข่งขันชาชัก และการแข่งขันอาหารฮาลาล เป็นต้น

 

พร้อมกันนี้ยังจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ 

1.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง หลักสูตรผู้ดำเนินการสปา ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันฮาลาล กับ ชมรมธุรกิจบริการสุขภาพภาคใต้ (ตอนล่าง)    

2.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การบริการวิชาการและกิจการด้านฮาลาล ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สถาบันฮาลาล กับ สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้

3.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับการจัดการการท่องเที่ยวและบริการฮาลาลในประเทศไทย ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สถาบันฮาลาล กับ สมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน และ 

4.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรด้านฮาลาล การบริการจัดประชุมวิชาการและการแสดงสินค้าให้ถูกต้องตามหลักแนวปฏิบัติการจัดประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับมุสลิม ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สถาบันฮาลาล กับ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย