“กรมการข้าว” เตรียมรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ 4 สายพันธุ์

08 ส.ค. 2565 | 04:46 น.

อธิบดีกรมการข้าว เปิดไทม์ไลน์ เตรียมรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ 4 สายพันธุ์ ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ ขานรับนโยบายตลาดนำการผลิต เพิ่มช่องทางให้พี่น้องชาวนา

“กรมการข้าว” เตรียมรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ 4 สายพันธุ์

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ตามที่ท่าน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถึงรายงานของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและกรมศุลกากร ที่ระบุว่า ช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ( ม.ค.- มิ.ย.)  ไทยสามารถส่งออกข้าวทุกชนิดได้แก่ข้าวขาว ข้าวนึ่งและข้าวหอมมะลิ มีปริมาณ 3,507,020 ตัน คิดเป็นมูลค่า 60,932.3 ล้านบาท (1,837.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)  โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 56.6% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 42.9% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่ส่งออกปริมาณ 2,239,432 ตัน มูลค่า 42,641.8 ล้านบาท (1,407.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

 

“กรมการข้าว” เตรียมรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ 4 สายพันธุ์

 

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโนบายตลาดนำการผลิตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ อีกทั้งยังเป็นความก้าวหน้าของนโยบายด้านข้าว ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพันธุ์ข้าวตามยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ กรมการข้าวจึงได้พัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อสอดรับกับนโยบายตรงกับความต้องการของเกษตรกร

 

“กรมการข้าว” เตรียมรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ 4 สายพันธุ์

 

รวมทั้งการนำเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ มาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ชาวนาได้รับทราบ ที่จะส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ ตลอดจนสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวให้กับชาวนา กลุ่มชาวนา และศูนย์ข้าวชุมชน

 

 

 

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ตรงกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ กรมการข้าวจึงเตรียมรับรองพันธุ์ข้าว จำนวน 4 พันธุ์ ได้แก่ 1.)​ สายพันธุ์  PSL04088-7-R-3-R-2-R-1-R-2-3 เป็นข้าวขาวอมิโลสปานกลาง  มีลักษณะประจำพันธุ์ คือเป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 767 กก./ไร่ ศักยภาพการให้ผลผลิต 934 กก./ไร่

 

“กรมการข้าว” เตรียมรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ 4 สายพันธุ์

 

มีลักษณะเด่น คือ ต้นเตี้ยต้านทานการหักล้ม ต้านทานต่อโรคไหม้และค่อนข้างต้านทานโรคขอบใบแห้ง 2.) สายพันธุ์ CNT07001-35-3-2-1 เป็นข้าวขาวพื้นแข็ง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุการเก็บเกี่ยว 95 วัน ผลผลิตสูงเฉลี่ย 885 กก./ไร่ ศักยภาพการให้ผลผลิต 1,213 กก./ไร่ มีลักษณะเด่นต้านทานต่อโรคไหม้และค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

 

“กรมการข้าว” เตรียมรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ 4 สายพันธุ์

 

3.สายพันธุ์ PTT13038-15-1-1-2-5-1 เป็นข้าวขาวพื้นนุ่ม อายุการเก็บเกี่ยว 111-114 วัน (ปักดำ) ผลผลิตสูงเฉลี่ย 767 กก./ไร่ ศักยภาพการให้ผลผลิต 934 กก./ไร่ มีลักษณะเด่น คือ ต้านทานต่อโรคไหม้​ และ 4.) สายพันธุ์ PTT11236-37-3-1-2-2-1-1-1 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุการเก็บเกี่ยว 118 วัน (ปักดำ) ผลผลิตสูงเฉลี่ย 779 กก./ไร่ ศักยภาพการให้ผลผลิต 1,070 กก./ไร่ มีลักษณะเด่น คือ ต้านทานต่อโรคไหม้ โดยพันธุ์ข้าวใหม่ทั้ง 4 พันธุ์ คาดว่าจะรับรองให้แล้วเสร็จภายในปีนี้