กรมการข้าว เปิดไทม์ไลน์ รับรอง 4 พันธุ์ข้าวใหม่ เดือน พ.ค.

15 พ.ค. 2565 | 04:44 น.

ข่าวดี “ชาวนา” กรมการข้าว แจ้ง นบข. เปิดไทม์ไลน์ รับรอง 4 พันธุ์ข้าวใหม่ เดือน พ.ค. นี้ ส่วนพันธุ์ข้าว 6 สายพันธุ์ที่รับรองไปก่อนหน้านี้ “จุรินทร์” ขีดเส้น ต้องรับรองพันธุ์ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

แหล่งข่าวคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในเดือน พฤษภาคม นี้กรมการข้าว สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจ้งว่าจะมีการรับรองเป้าหมาย 14  สายพันธุ์ ระยะเวลา 5 ปี โดยมุ่งเน้นเป้าหมายที่จะได้พันธุ์ข้าวที่มีลักษณะ “สั้น เตี้ย ดก ดี”  ในปี 2565 คาดว่าจะรับรองพันธุ์ข้าวได้ในเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 4 พันธุ์ ดังนี้

 

1) PSL04088-7-R-3- R-2-R-1-R-2-3 (เจ้าพื้นแข็ง) ไวต่อช่วงแสง อมิโสสปานกลาง

ผลผลิตสูง

 

2) CNT07001-35-3-21 (เจ้าพื้นแข็ง) ไม่ไวต่อช่วงแสง อายุสั้น อมิโลสสูง ผลผลิตสูง

 

3) PTT13038-15-1-1-2-5-1 (ข้าวเจ้า) อายุสั้น อมิโลสต่ำ มีกลิ่นหอม

 

4) PTT1 1236-37 -3 1-2-2-1-1-1 (เจ้าพื้นแข็ง) อมิโลสปานกลาง ผลผลิตสูงไม่ไวต่อช่วงแสง

 

ส่วนโครงการข้าวประกวดพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564  ดำเนินการโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมผู้รวบรวมจำหน่ายและเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว และกระทรวงพาณิชย์ ได้ 6 ข้าวพันธุ์ใหม่ นั้น ประกอบด้วยข้าวหอมไทย 2 พันธุ์ ข้าวขาวพื้นนุ่ม 2 พันธุ์ และข้าวขาวพื้นแข็ง 2 พันธุ์ ที่ชนะการประกวดนั้น 

 

6 พันธุ์ข้าวใหม่

 

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ต้องการผลักดันให้ลงสู่แปลงนาเกษตรภายในระยะเวลา 1 ปี

 

โดยมีแนวทางดังนี้ 1.ผู้ชนะประกวดจะต้องยื่นขอรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรซึ่งใช้เวลาประมาณ 6 เดือน

 

2.ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์สามารถนำพันธุ์ข้าวดังกล่าวไปผลิตเมล็ดและกระจายพันธุ์สู่เกษตรกร ซึ่งใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือน โดยสามารถดำเนินการคู่ขนานไปกับขั้นตอนที่ 1 หลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการเพาะปลูกเพื่อนำร่องผลิตและขยายผลเชิงพาณิชย์ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 เดือน

 

จับตา ข้าวพันธุ์ใหม่ จะถูกใจเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือ ชาวนาหรือไม่ ตลาดจะตอบรับ กอบกู้สถานการณ์อนาคตข้าวไทย ได้หรือไม่ ต้องดูตอนต่อไป