svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“ม็อบโคนม” เฮ เกษตรฯ รับปากส่งเข้า ครม. ให้เร็วที่สุด ภายในวันที่ 15 ส.ค.

04 สิงหาคม 2565

เจรจา “ม็อบเกษตรกรโคนม” ชื่นมื่นจบด้วยดี เกษตรฯ รับปากแก้ปัญหา เร่งสรุปเข้า ครม.ให้เร็วที่สุด ขอเวลา ภายในวันที่ 15 ส.ค.นี้ “นัยฤทธิ์” ขีดเส้น หาไม่ขับเคลื่อนจะกลับมาใหม่ ยกระดับการเคลื่อนไหวต่อไป

“ม็อบโคนม” เฮ เกษตรฯ รับปากส่งเข้า ครม. ให้เร็วที่สุด ภายในวันที่ 15 ส.ค.

 

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) ได้นำเกษตรกรโคนมที่เดือดร้อน เพื่อขอให้เร่งรัดการปรับขึ้นราคาน้ำนมดิบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของประเทศไทย โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มารับหนังสือเจรจา ผลสรุปก็คือทางกระทรวงรับปากและขอเวลาภายในวันที่ 15 สิงหาคม จะเร่งสรุปเข้าครม.ให้อย่างเร่งด่วน

 

“ม็อบโคนม” เฮ เกษตรฯ รับปากส่งเข้า ครม. ให้เร็วที่สุด ภายในวันที่ 15 ส.ค.

 

เนื่องจากขณะนี้ระยะเวลาถ่วงเลยมานานแล้ว แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติปรับขึ้นราคาน้ำนมดิบตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ล่าช้า ได้ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโดยเฉพาะเกษตรกรที่ทำฟาร์มขนาดเล็กที่มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 3  กำลังประสบปัญหาการขาดทุนเป็นอย่างมาก และยังคงต้องแบกรับภาวะต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

“ม็อบโคนม” เฮ เกษตรฯ รับปากส่งเข้า ครม. ให้เร็วที่สุด ภายในวันที่ 15 ส.ค.

 

ดังนั้น ชุมนุมสหกรณ์โกนมแห่งประเทศไทย จำกัด จึงใคร่ขอกวามอนุเคราะห์เร่งรัดขั้นตอน กระบวนการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติปรับขึ้นราคาน้ำนมดิบเพื่อช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความเดือคร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของประเทศไทย เป็นการเร่งด่วนด้วย

 

“ม็อบโคนม” เฮ เกษตรฯ รับปากส่งเข้า ครม. ให้เร็วที่สุด ภายในวันที่ 15 ส.ค.

 

อนึ่ง มติ มิลค์บอร์ด ได้เห็นชอบ 3  มาตรการ ได้แก่ 1.เห็นชอบปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบ หน้าศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในปี 2565 จากกิโลกรัมละ 17.50 บาทเพิ่มขึ้น กิโลกรัมละ 2.25 บาท เป็นกิโลกรัมละ 19.75 บาท

 

“ม็อบโคนม” เฮ เกษตรฯ รับปากส่งเข้า ครม. ให้เร็วที่สุด ภายในวันที่ 15 ส.ค.

 

2.เห็นชอบปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมโค หน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ในปี 2565 จากกิโลกรัมละ 19 บาท เป็น 20.50 บาท

 

  “ม็อบโคนม” เฮ เกษตรฯ รับปากส่งเข้า ครม. ให้เร็วที่สุด ภายในวันที่ 15 ส.ค.

 

3.ภาครัฐชดเชยให้ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ 0.75 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยคาดว่าจะใช้เงินประมาณ 270 ล้านบาท

 

“ม็อบโคนม” เฮ เกษตรฯ รับปากส่งเข้า ครม. ให้เร็วที่สุด ภายในวันที่ 15 ส.ค.

 

“ม็อบโคนม” เฮ เกษตรฯ รับปากส่งเข้า ครม. ให้เร็วที่สุด ภายในวันที่ 15 ส.ค.

 

“ม็อบโคนม” เฮ เกษตรฯ รับปากส่งเข้า ครม. ให้เร็วที่สุด ภายในวันที่ 15 ส.ค.