เฮลั่น “พาณิชย์” เปิดทาง ปรับราคาน้ำนมดิบใหม่ ตามมิลค์บอร์ด เห็นชอบ

20 ก.ค. 2565 | 06:03 น.

“นัยฤทธิ์” ประธานชุมนุมฯ แจ้งข่าวดี สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ “พาณิชย์” เปิดทาง ปรับราคาน้ำนมดิบใหม่ ตามมิลค์บอร์ด เห็นชอบ ยันข่าวตรึงราคาก่อนหน้านี้ “นมผง และนมพร้อมดื่ม” ไม่ได้ห้ามเกษตรกร ปรับราคาขึ้น เป็นคนละเรื่อง หลังเจรจา ลงมติ ยกเลิกเทน้ำนมทิ้ง

เฮลั่น “พาณิชย์” เปิดทาง ปรับราคาน้ำนมดิบใหม่ ตามมิลค์บอร์ด เห็นชอบ

 

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” วันนี้ (วันที่ 20 ก.ค.65) สืบเนื่องจากกรณีที่ก่อนหน้านี้จากกรณีที่ นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 12 ก.ค.65  ที่ผ่านมา  กรณีที่ผู้ผลิตนม ทั้งนมผงและนมพร้อมดื่มทั้งพาสเจอไรซ์และยูเอชที ขอปรับขึ้นราคาเนื่องจากแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นต่อเนื่องไม่ไหวนั้นกระทรวงพาณิชย์ยังไม่อนุญาตให้มีการปรับราคาขึ้นพยายามตรึงไว้ให้นานที่สุด นั้น ทางสมาคมได้ขอเข้าพบนั้น และขอคำอธิบายนั้น

 

เฮลั่น “พาณิชย์” เปิดทาง ปรับราคาน้ำนมดิบใหม่ ตามมิลค์บอร์ด เห็นชอบ

 

“ผู้ที่มารับหนังสือ แทน ก็คือ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมกับคำชี้แจงว่า ข่าวที่ออกไปก่อนหน้านั้น เป็นเรื่องการ ตรึงราคานมผงและนมพร้อมดื่ม ไม่ได้ห้ามเกษตรกรปรับขึ้นราคา เป็นคนละเรื่องกัน เมื่อได้ฟังคำชี้แจงและเข้าใจแล้ว ทางเกษตรกรที่ไปร่วมชุมนุมนั้นก็เห็นพ้องกันว่า ยกเลิกเทน้ำนมดิบ (ได้นำน้ำนมดิบไปด้วย พร้อมที่จะเททันที)”

 

เฮลั่น “พาณิชย์” เปิดทาง ปรับราคาน้ำนมดิบใหม่ ตามมิลค์บอร์ด เห็นชอบ

 

ตามข้อเท็จจริงจากคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนน้ำนมโค ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการโดยที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมได้มีมติอนุมัติปรับขึ้นราคานมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม คือ 1. ราคาหน้าศูนย์รวบรวมนมดิบ ราคา 17.50 บาท/กิโลกรัม เป็น 19.75 บาท/กิโลกรัม  และ 2.ราคาหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม เดิม 18 บาท/กิโลกรัม เป็น 21.50 บาท/กิโลกรัม โดยมีผลพร้อมกับการปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์นม ปรับขึ้นมาจริง