รง. "โฟรโมสต์" ปิด อย่าโยนเกษตรกรเป็นแพะ จี้ปรับราคานมดิบ 1 ส.ค.

24 ก.ค. 2565 | 09:51 น.

วงการนมโวย อย่าโยนเกษตรกรเป็น “แพะ” เรียกร้องปรับขึ้นราคาน้ำนมดิบ ทำโรงงานโฟรโมสต์ปิดตัว ระบุผลพวงจากสภาพแวดล้อมไม่เอื้อ แข่งเดือดกับ 2 เจ้าใหญ่ นมโรงเรียนปี 65 ฟัดเดือด ถูกตัดสิทธิ์ 2 รายแล้ว ชุมนุมสหกรณ์ฯ ขีดเส้นปรับราคาน้ำนมดิบ 1 ส.ค. แบกขาดทุน 2 ปี ฟาร์มโคนมแห่ปิดตัว

เป็นข่าวใหญ่คึกโครมวงการโคนม เมื่อ บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มตรา “โฟรโมสต์” ในเครือรอยัลฟรีสแลนด์คัมพิน่า ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ประกาศยุติการผลิตและการจัดจำหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์ในประเทศไทย ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ ยังสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วไปได้ตามปกติ หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าเป็นผลจากที่ล่าสุดเกษตรกรได้ขอปรับขึ้นราคาน้ำนมดิบหรือไม่นั้น

 

รง. "โฟรโมสต์" ปิด อย่าโยนเกษตรกรเป็นแพะ  จี้ปรับราคานมดิบ 1 ส.ค.

 

นายวสันต์ จีนหลง นายกสมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ปัญหาที่แท้จริงของบริษัทฯ จากโรงงานที่หลักสี่ มีปัญหาสภาพแวดล้อม อยู่ในพื้นที่แออัด พอเห็นข่าวทุกคนก็ไม่เข้าใจคิดว่ามีต้นเหตุจากต้นทุนราคาน้ำนมดิบแพง จากเกษตรกรเรียกร้องให้ปรับราคาใหม่ในเวลานี้ ซึ่งความเป็นจริง โรงงานปิดก่อนที่ราคาน้ำนมดิบเตรียมจะปรับขึ้น ขณะที่เวลานี้น้ำนมดิบก็ยังเป็นราคาตามประกาศเดิมอยู่ (กราฟิกประกอบ) ซึ่งกระแสข่าวออกมาเป็นปีแล้ว แต่บริษัทมาหยุดผลิตวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้มีปัญหาต่อผู้บริโภคมากนัก

 

 

รง. "โฟรโมสต์" ปิด อย่าโยนเกษตรกรเป็นแพะ  จี้ปรับราคานมดิบ 1 ส.ค.

 

อีกด้านหนึ่งในวันนี้ (20 ก.ค.65) มีโรงงานนมเอกชน 2 ราย คือ บริษัท เขาใหญ่ เฟรชมิลค์ จำกัด กลุ่มพื้นที่ 2  ถูกตัดสิทธิ์โควตานมโรงเรียน และกำลังจะหาเอกชนรายใหม่มาส่งแทน  ส่วนรายที่ 2  บริษัท ศรีเทพ แดรี่ จำกัด  ให้ บจก.บุญยเกียรติไอศรีม จำกัด ส่งแทน  ซึ่งทั้ง 2 ราย สาเหตุจากน้ำนมโคมีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคชนิด แบซิลลัส ซีเรียส (Bacilus cereus) เป็นโทษร้ายแรง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563

 

 

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค  ล่าสุดคณะกรรมการระดับจังหวัดนครราชสีมามีมติให้จัดสรรเฉลี่ยแต่ละรายทุกโรงในพื้นที่”

รง. "โฟรโมสต์" ปิด อย่าโยนเกษตรกรเป็นแพะ  จี้ปรับราคานมดิบ 1 ส.ค.

 

นายนพดล เจริญกิตติ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หรือมิลค์บอร์ด กล่าวว่า วันนี้ราคาน้ำนมดิบยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นสักสลึงเดียว อย่ามาโยนบาปให้เกษตรกรตกเป็นแพะ กรณีโรงงานนมพาสเจอร์ไรส์ของโฟรโมสต์ปิดตัว  ขณะที่เกษตรกรขาดทุนมา 2 ปีแล้ว ทั้งนี้ฟรีสแลนด์คัมพิน่าในไทย วัตถุประสงค์การตั้งบริษัทเพื่อระบายนมผง ไม่ต้องการใช้น้ำนมดิบ

 

เทียบกับฟรีสแลนด์คัมพิน่า ใน เวียดนาม อินโดนีเซีย ใช้นมผง 100% แต่ของไทยมาผูกกับน้ำนมดิบที่บริษัทจำเป็นต้องรับซื้อจากเกษตรกร เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถขอโควตานำเข้านมผงได้ วันนี้ตลาดนมพาณิชย์ในส่วนของนมพาสเจอร์ไรส์ ทางนมโฟรโมสต์ แข่งสู้นมวัวแดงของ อ.ส.ค. และ ซีพี - เมจิ อีก 2 ผู้เล่นรายใหญ่ลำบาก ประกอบกับราคานมผงก็แพงขึ้น การปิดโรงงานของบริษัทฯจึงมาจากหลายเหตุปัจจัย ไม่ใช่จากการจะปรับขึ้นราคาน้ำนมดิบแน่นอน

 

แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการนม กล่าวว่า สถานการณ์ตอนนี้ลำบาก เกษตรกรเลิกเลี้ยงไปจำนวนมาก ทำให้น้ำนมดิบขาดแคลนมาก ไม่รู้จะทำอย่างไร อาจจะกระทบโครงการนมโรงเรียนได้ในอนาคต

 

นัยฤทธิ์ จำเล

 

ด้านนายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า มติของชุมนุมสหกรณ์ฯ มีมติ 2 ข้อ กล่าวคือ  1.เห็นชอบปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบ หน้าศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในปี 2565 จากกิโลกรัม (กก.) ละ 17.50 บาท เพิ่มอีก กก.ละ 2.25 บาท เป็น กก.ละ 19.75 บาทในวันที่ 1 สิงหาคม 2565  และ 2. ระงับการนำเข้านมผงชั่วคราว จนกว่าจะมีการปรับขึ้นราคาน้ำนมดิบ ถ้าไม่ได้ก็จะมีการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้มติตาม คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ยังมีเรื่องอื่นอีก อาทิ  เห็นชอบปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมโค หน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ในปี 2565 จาก กก.ละ 19 บาท เป็น 20.50 บาท และให้ภาครัฐชดเชยให้ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ 0.75 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยคาดว่าจะใช้เงินประมาณ 270 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ หากมีการปรับขึ้นราคากลางน้ำนมดิบ จะส่งผลให้มีการปรับราคากลางนมโรงเรียนใหม่ อาทิ นมพาสเจอร์ไรสซ์  ราคากลางปรับขึ้นเป็น 7.14 บาทต่อถุง, นมยู.เอช.ที เป็น 8.38 บาทต่อกล่อง, นมชนิดซองเป็น 8.28 บาท โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อถุงหรือกล่อง 0.56 บาท แต่หากสถานการณ์ด้านราคาวัตถุดิบอาหารปรับลดลง ให้คณะอนุกรรมการฯจัดทำข้อเสนอราคาน้ำนมโคและผลิตภัณฑ์นม และพิจารณาทบทวนการกำหนดราคาให้สอดคล้องกับสถานการณ์

 

รง. "โฟรโมสต์" ปิด อย่าโยนเกษตรกรเป็นแพะ  จี้ปรับราคานมดิบ 1 ส.ค.

 

“สถานะฟาร์มโคนมขนาดเล็กยังมีเป็นจำนวนมากในกลุ่มของชุมนุมสหกรณ์โคนมฯ ประมาณ 1.8 หมื่นครัวเรือน มีต้นทุนน้ำนมดิบเฉลี่ย 16.39  บาทต่อกิโลกรัม ถ้าเป็นฟาร์มขนาดเล็ก 18.29 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนระดับภาค ภาคใต้จะขาดทุนมากที่สุด

 

ส่วนภาคเหนือได้รับผลกระทบ เกษตรกรเลิกเลี้ยงวัวนมแล้ว 105 ฟาร์ม และเกษตรกรโคนมฟาร์มขนาดเล็กในภาคอื่น ๆ เริ่มทยอยเลิกเลี้ยงโคนม เพราะต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้น” นายนัยฤทธิ์ กล่าว

 

หน้า 9 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3803 วันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2565

 

แนบหนังสือ คำสั่งตัดสิทธิ์

รง. "โฟรโมสต์" ปิด อย่าโยนเกษตรกรเป็นแพะ  จี้ปรับราคานมดิบ 1 ส.ค.

 

รง. "โฟรโมสต์" ปิด อย่าโยนเกษตรกรเป็นแพะ  จี้ปรับราคานมดิบ 1 ส.ค.