svasdssvasds

ภูเก็ตรุดหน้ายกระดับเป็นเมืองศูนย์สุขภาพระดับโลก     

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
07 มิ.ย. 2565 เวลา 4:09 น. 62

ม.อ.วิทยาเขตภูเก็ต วิจัยขับเคลื่อนการพัฒนากะรน ต้นแบบเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19  รองผู้ว่าฯภูเก็ตชี้ช่วยปูทางภูเก็ตสู่ Andaman Wellness Center ของโลก หนุนภูเก็ตคว้าสิทธิ์เจ้าภาพ Specialized Expo ปี 2571 โชว์สินค้า-บริการสุขภาพนานาชาติ       

รศ.ดร.พันธ์  ทองชุมนุม  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  กล่าวต่อที่ประชุมสัมมนา ว่าด้วยการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาตำบลกะรน ณ โรงแรมประมุกโก้ รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต  โดยระบุว่างานศึกษาวิจัยดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ถึง มิถุนายน 2565 โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในระดับพื้นที่และระดับภูมิภาค 

 

งานวิจัยนี้ จัดกิจกรรมย่อยที่สำคัญรวม 6 กิจกรรม ประกอบด้วย  1.การจัดทำผังข้อมูลด้านสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต 2.การศึกษาตลาดส่งเสริมสุขภาพโลก พฤติกรรมและการคาดหมาย 3.การศึกษามาตรการข้อบังคับ บทบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมสุขภาพจังหวัดภูเก็ต

รศ.ดร.พันธ์  ทองชุมนุม  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 

ภูเก็ตรุดหน้ายกระดับเป็นเมืองศูนย์สุขภาพระดับโลก     

4.การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบบูรณาการของจังหวัดภูเก็ต ภายหลังเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 5.การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโรงแรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้บริหาร และ 6.การพัฒนาเขตส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาคการบริการ และฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการระบาดของโควิด-19 

 

“การศึกษาวิจัยครั้งนี้สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจและหน่วยราชการ เช่น เครือข่ายชุมชนที่ได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงชมรมธนาคารภูเก็ตที่จะมารให้คำปรึกษาทางการเงิน เพื่อช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพของตำบลกะรนให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ ในการขับเคลื่อนในพื้นที่อื่น ๆ ของจังหวัดและพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทยต่อไป” 

ภูเก็ตรุดหน้ายกระดับเป็นเมืองศูนย์สุขภาพระดับโลก     

ภูเก็ตรุดหน้ายกระดับเป็นเมืองศูนย์สุขภาพระดับโลก     

นายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้น เป็นเรื่องที่ทำกันหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้พยายามที่จะจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการด้วยการ Up Skill, Re Skill และ New Skill ให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในสถานประกอบการ โรงแรม ศูนย์ Wellness ต่าง ๆ ในโซนอันดามัน 

 

กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มของสมาคมโรงแรม ที่พัก ส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย ซึ่งจะขับเคลื่อนในเรื่องของ Andaman Wellness Corridor หรือ AWC ให้เป็นศูนย์ดูแลด้านสุขภาพของนักท่องเที่ยว ที่มาท่องเที่ยวในโซนอันดามัน แล้วก็หวังที่จะพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านนี้ให้เติบโตเทียบเท่ากับเขตพัฒนาเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC   

 

อีกกลุ่มเป็นของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มนี้ก็จะทำเป็นศูนย์ Health Wellness Plaza ที่ตำบลไม้ขาว บนเนื้อที่ 141 ไร่ ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้า โดยครม.อนุมัติในหลักการวงเงินงบประมาณ 1,411 ล้านบาท ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานที่ ปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปี 2571 ซึ่งจะสอดคล้องกับจังหวัดที่เสนอตัวเป็นผู้จัดงาน Specialized Expo ในปี 2571 ซึ่งมีคู่แข่ง 5 ประเทศได้แก่ ประเทศเซอร์เบีย สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา สเปน และไทย โดยของไทยจะจัดขึ้นที่ภูเก็ต 

ภูเก็ตรุดหน้ายกระดับเป็นเมืองศูนย์สุขภาพระดับโลก     

ในช่วงวันที่ 25-29 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ทางคณะกรรมการที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การจัดงาน  มีกำหนดเดินทางมาตรวจสอบความพร้อมที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเราจะยกเอาประเด็นเรื่องของ Wellness เป็น  Specialized บริการที่โซนอันดามันให้บริการต่อนักท่องเที่ยวทั่วโลก เพราะฉะนั้นศูนย์ที่เราตั้งขึ้นที่ตำบลไม้ขาว จะเป็นศูนย์พักฟื้นผู้ที่หายป่วย หรือที่ออกจากโรงพยาบาล ดูแลผู้ป่วยหลังเกษียณ ดูแลผู้ที่พักฟื้นหลังการผ่าตัด ดูแลกลุ่มที่รักสุขภาพ เช่น ฟิตเนส โยคะ สปา โภชนาการ  นวดสุขภาพ รวมทั้งเกี่ยวกับการชะลอวัย พวกอาหารเสริม การดูแลสุขภาพ      

 

 “งานศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของมหาวิทยาลัย    สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บพท. นับว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต ยกระดับเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  อีกทั้งยังจะมีส่วนสนับสนุนอย่างสำคัญ ในการทำให้จังหวัดภูเก็ต ได้รับสิทธิ์ในการจัดงานแสดงสินค้าและบริการสุขภาพนานาชาติ หรือ Specialized Expo ปี 2571 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม-17 มิถุนายน 2571 ซึ่งจะช่วยดึงดูดเงินตราเข้าประเทศได้ไม่น้อยกว่า 49,000 ล้านบาท”

 

ขณะที่ เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน จ.ภูเก็ต กล่าวว่า ตำบลกะรนมีศักยภาพในการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก มีผู้ประกอบการ ผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีความเข้มแข็ง แต่ผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดวิกฤตกับการท่องเที่ยวของตำบลกะรน ส่งผลทำให้รายได้ของผู้ประกอบการ และประชาชนตำบลกะรนต้องลดลงเป็นอย่างมาก  

 

เทศบาลจึงได้ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มศักยภาพของธุรกิจการท่องเที่ยวของตำบลกะรนให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น  โดยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดภูเก็ต 

 

การดำเนินโครงการการศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกรณีศึกษาตำบลกะรน (Karon Wellness Tourism City) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภายใต้การสนับสนนุนงบประมาณหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นั้น จะช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของตำบลกะรนในอนาคต 

 

ทางด้าน นายจาดุร อภิชาตบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ บพท.เชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนงานวิจัยระดับพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ โดยกำหนดให้ตำบลกะรนเป็นพื้นที่นำร่อง จะเป็นก้าวย่างที่สำคัญ ในการพลิกฟื้นจังหวัดภูเก็ตจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ไปสู่ความเป็น wellness center เต็มรูปแบบ ที่จะมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ให้เดินทางเข้าไปใช้บริการ ขณะเดียวกันก็จะช่วยกระจายรายได้ กระจายความกินดีอยู่ดี ใให้แก่คนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรในตำบลกะรน ซึ่งถูกกำหนดเป็นพื้นที่นำร่อง 
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง