เปิดขั้นตอน วิธีสมัคร คุณสมบัติ ตัวแทนขายสลากดิจิทัลผ่านแอบเป๋าตัง

03 พ.ค. 2565 | 04:15 น.

สมัครตัวแทนขายสลากดิจิทัลผ่านแอปเป๋าตังได้แล้ววันนี้ ตั้งแต่วันนี้ (3 พ.ค.2565) เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 24.00 น.

สลากกินแบ่งรัฐบาล "ลอตเตอรี่" โดยเฉพาะ "สลากดิจิทัล" ผ่านแอปพลิชั่น เป๋าตัง ผู้จำหน่ายสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.glo.or.th  ตั้งแต่วันนี้ (3 พ.ค.2565) เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 24.00 น. และรายงานตัวทำสัญญา ตั้งแต่วันที่ 11-21 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ปี 2558 ที่มีสิทธิในการทำรายการผ่านระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ
  • เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไปทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

 

วิธีสมัคร

  • เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.glo.or.th ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 24.00 น.
  • การเรียกผู้สมัครเข้าทำสัญญาจะพิจารณาจากลำดับการสมัครก่อน-หลัง โดยผู้สมัครก่อน จะได้รับการเรียกเข้าทำสัญญาก่อนตามลำดับ

 

วิธีการคัดเลือก

  • ตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามคุณสมบัติที่กำหนด หากพบเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จถือว่าผิดหลักเกณฑ์ ทันที
  • ให้ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล เข้ารับทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากโครงการ "สลากดิจิทัล" ตามลำดับ

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในจำหน่าย "สลากดิจิทัล" 

  • ต้องนำสลากที่ได้รับทั้งหมดเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มเพื่อจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น
  • ตัวแทนจำหน่าย "สลากดิจิทัล" ต้องชำระค่าสลากงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ภายในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น
  • สำหรับงวดต่อไปให้ชำระ ชำระค่าสลากล่วงหน้า 1 เดือน ภายในวันที่ 5-6 ของสลากงวดวันที่ 1 / ชำระค่าสลากล่วงหน้า 1 เดือน ภายในวันที่ 20-21 ของสลากงวดวันที่ 16