“ประกันรายได้ข้าว” ออกแล้ว ทีเดียว 2 งวด

22 เม.ย. 2565 เวลา 4:15 น. 2.8k

ชาวนาเฮ ลั่น “ประกันรายได้ข้าว” งวดที่ 27-28 ออกแล้ว 2 งวด เกษตรกร ชาวนา ใครยังไม่ได้เงิน เช็ค ด่วน ลิงค์ ธ.ก.ส. คลิก https://chongkho.inbaac.com นับถอยหลังเหลือ 5 งวด สุดท้าย ก่อนจบโครงโครงการประกันรายได้ ปี 3 เป็นสินค้าเกษตรตัวที่ 2

ความคืบหน้า “โครงการประกันรายได้ข้าว” อย่างมีต่อเนื่อง ล่าสุด ถึง งวดที่ 27-28 แล้ว ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 64 อนุมัติวงเงินรวม 76,080.95 ล้านบาท นั้น เกษตรกรมาตรวจสอบสถานะโอนเงิน ผ่านลิงค์ ธ.ก.ส. คลิก https://chongkho.inbaac.com ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ธีร์วริศ พรพันธวิศ

นายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และ ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” วันนี้ (22 เม.ย.65) มีการเคาะราคาเกณฑ์อ้างอิง ในโครงการ “ประกันรายได้ข้าว” 2 งวด คือ งวดที่ 27 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่ 8-14 เม.ย. 2565

 

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                      สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

 

2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่       ตันละ  1,623.71 บาท

 

3 . ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี            ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

 

4.ข้าวเปลือกเจ้า                             ตันละ  1,269.77  บาท

 

5.ข้าวเปลือกเหนียว                        ตันละ  2,418.18  บาท

 

ประกันรายได้ข้าว งวดที่ 27

ส่วนงวดที่ 28 ในโครงการ “ประกันรายได้ข้าว”  เป็นเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่ 15-21 เม.ย. 2565

 

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                      สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

 

2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่       ตันละ  1,588.97 บาท

 

3 . ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี            ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

 

4.ข้าวเปลือกเจ้า                             ตันละ  1,224 บาท

 

5.ข้าวเปลือกเหนียว                        ตันละ  2,376.11 บาท

ประกันรายได้ข้าว งวดที่ 28

 

นายธีร์วริศ กล่าวว่า เมื่อเปรียบเทียบราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่คำนวณได้ในงวดที่ 26-28 พบว่า ราคาข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียวปรับตัวสูงขึ้น ยกเว้นข้าวเปลือกเจ้าที่ราคาปรับตัวลดลงในงวดที่ 27 และปรับตัวสูงขึ้นในงวดที่ 28 จากทั้งหมด 33 งวด  เหลืออีก 5 งวด จะจบโครงการแล้ว ชาวนาหรือเกษตรกร  ใครที่ยังไม่ได้เงิน ให้ตรวจสอบลิงค์คลิก chongkho.inbaac.com หรือ สอบถาม ธ.ก.ส.สาขาใกล้บ้าน ด่วน

 

กรมการค้าภายใน แจ้งประกาศอย่างเป็นทางการ

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง