ธ.ก.ส. แจ้งโอนเงิน “ประกันรายได้ข้าว” งวด 1-23 อัพเดท ล่าสุด

30 มี.ค. 2565 | 07:55 น.

เช็คด่วน “เงินประกันรายได้ข้าว” ธ.ก.ส. แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีตรง งวด 1-23 อัพเดท ล่าสุด เกษตรกร ชาวนา ถึงรอบแจ้งเก็บเกี่ยวแล้ว ใครยังไม่ได้เงิน ประกันราคาข้าว สามารถสอบถาม ธ.ก.ส. สาขา ใกล้บ้านด่วน ยังมีที่ ธ.ก.ส.แจ้งโอนยังไม่สำเร็จ 699 ราย ครบจบคลิกเดียวรู้เรื่อง

อัพเดท ความคืบหน้า โครงการ “ประกันรายได้ข้าว”  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) โอนเงิน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ตามกรอบวงเงิน 87,532.30 ล้านบาท จาก มติครม. วันที่ 25 ต.ค. และ 30 พ.ย.64    ธ.ก.ส. โอนเงิน ต่อเนื่อง สามารถเช็คสถานะโอนเงิน ผ่านลิงค์  https://chongkho.inbaac.com  ตลอด 24 ชั่วโมง

 

แหล่งข่าว ธ.ก.ส. เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ความคืบหน้าผลการดำเนิน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งสิ้น กว่า 4.6 ล้านครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูกกว่า 62 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 26.9 ล้านตัน งวดที่ 24 สำหรับเกษตรกรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 18-24 มีนาคม 2565 มีจำนวน 6,589 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 23.537 ไร่ ผลผลิตรวม  14,183 ตัน และงวดที่ 25 เป็นต้นไป สำหรับเกษตรกรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม  2565 มีจำนวน 21,518 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 200,163 ไร่ ผลผลิตรวม 120,766 ตัน

 

ผลการจ่ายเงินชดเชยของ ธ.ก.ส. ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 ธ.ก.ส.แจ้งการโอนเงินชดเชยให้เกษตรกรแล้ว สำหรับงวดที่ 1-23 รวมทั้งสิ้น จำนวน 4.6 ล้านครัวเรือน วงเงิน 8.6 หมื่นล้าน คิดเป็นร้อยละ 98.30 ของวงเงินงบประมาณที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 87,532.30 ล้านบาท คงเหลือวงเงินกว่า 1,485 ล้านบาท ยังมีโอนไม่สำเร็จ 699 ราย

ประกันรายได้ข้าว

 

แหล่งข่าวสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย  กล่าวว่า สถานการณ์ความต้องการบริโภคข้าวภายในประเทศเดือนมีนาคม มีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับการค้าปลีกในห้างสรรพสินค้ามีการซื้อขายข้าวสารเพิ่มมากขึ้น แต่สำหรับการค้าส่งมีปริมาณซื้อขายลดลงเล็กน้อย ในส่วนของร้านอาหารภัตตาคารช่วงนี้ยังทรงตัว

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ

 

คลิก chongkho.inbaac.com

กรอกข้อความ

 

  • กรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
  • คลิก “ค้นหา”
  • หรือตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile