คลิกด่วน “ประกันรายได้ข้าว “ งวดที่ 25 ออกแล้ว

31 มี.ค. 2566 | 05:06 น.

ชาวนาเฮ รับข่าวดี ก่อนวันหวยออก “ประกันรายได้ข้าว” งวดที่ 25 มาแล้ว งวดนี้ “ข้าวเหนียว” ชวดเงินประกันรายได้ จากราคาข้าวในตลาด สูงกว่าราคาประกัน ส่วน “ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่" จ่ายชดเชยสูงสุด เกษตรกรใครยังไม่ได้เงิน เช็ค ด่วน ลิงค์ ธ.ก.ส. คลิก https://chongkho.inbaac.com

“ฐานเศรษฐกิจ” ยังคงติดตามความคืบหน้าการโอนเงิน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 หรือ “ประกันรายได้ข้าว”  กรอบวงเงิน  อนุมัติวงเงิน 81,266 ล้านบาท จากมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2565  ล่าสุดทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เคาะราคามาถึง งวดที่  25 แล้ว

ธีร์วริศ พรพันธวิศ

 

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และ ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า  วันนี้ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2466/66 รอบที่ 1 (งวดที่ 25)

สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คำนวณราคาข้าวชนิดต่าง ๆ ย้อนหลัง 7 วันทำการ (23 – 31 มี.ค. 2566) ความชื้นไม่เกิน 15% เกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่ 25 - 31 มี.ค. 2566 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอิง ที่ ธ.ก.ส. ใช้ในการจ่ายเกษตรกรที่ปลูกข้าว ในงวดที่ 25 ดังนี้

 

1.ข้าวหอมมะลิ                      สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

2. ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่       ตันละ  422.49 บาท

3 . ข้าวหอมปทุมธานี            ตันละ  96.81 บาท

4.ข้าวเจ้า                             ตันละ  77.90 บาท

5.ข้าวเหนียว               ราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกัน

 

คลิกด่วน “ประกันรายได้ข้าว “ งวดที่ 25 ออกแล้ว

 

อัพเดท

คลิกด่วน “ประกันรายได้ข้าว “ งวดที่ 25 ออกแล้ว

นายธีร์วริศ เมื่อเปรียบเทียบราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่คำนวณได้ในงวดที่ 24 เปรียบเทียบกับงวดที่ 25 พบว่าพบว่า ราคาข้าวเปลือกทุกชนิด ปรับตัวสูงขึ้น ยกเว้นข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ที่ปรับตัวลดลง

 

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ

ลิงค์ ธ.ก.ส.

คลิก chongkho.inbaac.com

 

กรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก

คลิก “ค้นหา”

หรือตรวจสอบข้อมูลในแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile

 

 

กรมการค้าภายใน DIT ประกาศ "ประกันรายได้ข้าว" งวดที่ 25

 

คลิกด่วน “ประกันรายได้ข้าว “ งวดที่ 25 ออกแล้ว

 

คลิกด่วน “ประกันรายได้ข้าว “ งวดที่ 25 ออกแล้ว