svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“เงินช่วยเหลือชาวนา” ยังวุ่น นักวิชาการ ผวาปลุกผี “จำนำข้าว” พาชาติล่ม

20 เมษายน 2565

“เงินช่วยเหลือชาวนา” ไร่ละ 1,000 บาท ยังวุ่น ขาดกว่า 187 ล้านบาท เตรียมโยกงบ “ประกันรายได้ข้าว” จ่าย จ่อชง นบข. นำเสนอ ครม. ไฟเขียว นักวิชาการผวานักการเมืองปลุกผี “จำนำข้าว” ขายฝันชาวนารับเลือกตั้ง พาชาติล่มจม ชี้ “ประกันรายได้” ยังมีดีมากกว่า แต่ควรปรับโครงสร้างใหม่

 ความคืบหน้า “เงินช่วยเหลือชาวนา” ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดได้รับเงิน 2 หมื่นบาท วงเงิน 54,972.72 บาท จำนวนเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์ กว่า 4.6 ล้านราย ผลการดำเนินงาน ล่าสุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้แจ้งในที่ประชุมว่า มีจำนวนเงินคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายชดเชยให้เกษตรกร เนื่องจากสาเหตุปีนี้พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้งบประมาณสำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการไม่เพียงพอนั้น ล่าสุดมีความคืบหน้าตามลำดับ

 

แหล่งข่าวคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา กรมการค้าภายในได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน จากการหารือได้มีมติ เห็นชอบแนวทางของบประมาณโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 เพิ่มเติมเพื่อจ่ายเงินให้เกษตรกร ในส่วนที่วงเงินคงเหลือ 187.53  ล้านบาท (กราฟิกประกอบ)  ที่ไม่เพียงพอ โดยให้ใช้วงเงินคงเหลือของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

 

 

“เงินช่วยเหลือชาวนา” ยังวุ่น นักวิชาการ ผวาปลุกผี “จำนำข้าว” พาชาติล่ม

 

ปัจจุบัน ธ.ก.ส. โอนจ่ายเงินเงินประกันรายได้ข้าว  งวดที่ 1-25  จำนวน 4.66 ล้านครัวเรือน วงเงิน กว่า 8.6 หมื่นล้านบาท  วงเงินคงเหลือ 1,432.92 ล้านบาท จากกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้จำนวน 87,532.30 ล้านบาท ดังนั้นในที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบแนวทางการจ่ายเงินวงเงินคงเหลือ 187.53 ล้านบาท  จำแนกเป็น 1.จ่ายให้เกษตรกรทุกภาคที่ปลูกก่อน 16 มิถุนายน 2564 วงเงิน 166.50 ล้านบาท  และ 2. จ่ายให้เกษตรกรภาคใต้และภาคตะวันตกที่ปลูกข้าวตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564  เป็นต้นไป โดยให้ ธ.ก.ส. พิจารณาจ่ายเงินให้เกษตรกรตามความเหมาะสม

 

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า หากมีการโยกงบประมาณนั้นจะต้องเสนอเรื่องเพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบอีกครั้ง เบื้องต้นจะเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) พิจารณาเห็นชอบในหลักการก่อนเสนอ ครม.ต่อไป นอกจากนี้ยังต่อขยายระยะเวลาการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการฯ หรือเงินช่วยเหลือชาวนาจะสิ้นสุดในเดือนเมษายนนี้ จะต้องขอขยายระยะเวลาต่อไป

 

รศ.สมพร อิศวิลานนท์

 

รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวว่า วันนี้ข้าวไทยแข่งขันสู้คู่แข่งไม่ได้ เพราะต้นทุนสูง เปรียบเทียบข้าวสาลี-ข้าวโพด ปรับราคาสูงกว่า 50% แต่ข้าวปรับราคาสูงขึ้นแค่ 10% อินเดียก็ยังส่งออกข้าวขาว 5% ในราคา 370 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ข้าวชนิดเดียวกันของไทยขายในราคา 420 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ข้าวเวียดนาม 410 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน เพราะฉะนั้นยังมองว่า อินเดียและเวียดนามยังเป็น 2 ประเทศที่เป็นตลาดหลักในการป้อนข้าวโลกและยังได้เปรียบในการแข่งขัน

 

ทั้งนี้เมื่อมาดูวิธีการของพรรคการเมืองที่จะหาเสียงจากชาวนาได้ง่ายที่สุดก็น่าจะมาจากนโยบาย “จำนำข้าว” ราคาสูง หรือ “ประกันรายได้” ที่ควรจะปรับเป้าหมายให้ครอบคลุมเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ปัจจุบันการจ่ายเงินให้เกษตรกรไม่ได้ปรับ Mindset (ความคิด/แนวคิด) เพื่อสร้างเกษตรกรให้ปรับตัวไปอยู่ในฐานเศรษฐกิจใหม่ ดังนั้น อาจจะมีสร้างเงื่อนไข เช่น ให้การสนับสนุน 2 ปี จากนั้นจะต้องเปลี่ยนไปตามเงื่อนไข ถ้าไม่เปลี่ยนจะไม่ให้การช่วยเหลือ ไม่เช่นนั้นเกษตรกรก็จะถูกแช่แข็ง จะไม่เปลี่ยนไปไหน ยังหวังที่จะได้ผลตอบแทนฟรีจากรัฐบาลไปตลอด

 

 “วันนี้โลกเปลี่ยน แต่นักการเมืองไทยไม่เปลี่ยน แต่ถ้าเปรียบเทียบ 2 โครงการ ระหว่าง “จำนำข้าว” ในราคาสูง ร้ายกว่าประกันรายได้เสียอีก เพราะเป็นการรวบตลาดอยู่ในมือรัฐบาล แต่ “ประกันรายได้” ยังปล่อยไปตามกลไกตลาด ชดเชยส่วนต่าง วันนี้นักการเมืองกล้าหรือไม่ ที่จะลดราคาประกันรายได้ข้าวลงมา พร้อมกับให้เงินสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเท่านั้น” รศ.สมพร กล่าว

 

หน้า 9 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,775 วันที่ 17-20 เมษายน 2565