เช็คเลย ธ.ก.ส. แจ้งโอนเงิน “ประกันรายได้ข้าว” งวด 1-22 จบที่นี่

19 มี.ค. 2565 | 05:44 น.

รู้ยัง ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้ข้าว งวด 1-22 แล้วนะ 4.6 ล้านครัวเรือน วงเงิน 8.6 หมื่นล้านบาท ใครยังไม่เงิน ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร ผ่านลิงค์กรมส่งเสริมการเกษตร เช็คสถานะโอนเงิน ลิงค์ chongkho.inbaac.com หรือ ติดต่อ ผ่าน ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน ธ.ก.ส. พร้อมโอน ทันที

อัพเดท ความคืบหน้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) โอนเงิน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 หรือ “ประกันรายได้ข้าว”  กรอบวงเงิน 87,532.30 ล้านบาท จาก มติครม. วันที่ 25 ต.ค. และ 30 พ.ย.64    ธ.ก.ส. โอนเงิน ต่อเนื่อง สามารถเช็คสถานะโอนเงิน ผ่านลิงค์  https://chongkho.inbaac.com  ตลอด 24 ชั่วโมง เงินเข้าหรือยัง

 

แหล่งข่าว ธ.ก.ส. เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”  สำหรับความคืบหน้าผลการจ่ายเงินชดเชย ประกันรายได้เกษตรกร ประกันราคาข้าว ในโครงการ “ประกันรายได้ข้าว"  โดยรัฐบาลสั่งจ่ายผ่าน  ข้อมูล ณ วันที่ 16  มีนาคม 2565  มีการโอนเงินชดเชยให้เกษตรกรแล้ว สำหรับเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวในงวดที่ 1-22  รวมทั้งสิ้น จำนวน  4.64 ล้าน ครัวเรือน วงเงิน กว่า 8.6 หมื่นล้านบาท ยังคงเหลือเงิน กว่า 5,813 ล้านบาท  จำแนกได้ ดังนี้  (ตาราง) 

 

ผลการโอนเงิน "ประกันรายได้ข้าว" ธ.ก.ส.

 

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. แจ้ง ยังมีโอน เงินไม่สำเร็จ รวมทั้งสิ้น 873  ครัวเรือน วงเงิน 8.01 ล้านบาท (ไม่มีบัญชีเงินฝากธ.ก.ส. จำนวน 746 ครัวเรือน วงเงิน  6.46 ล้านบาท, ชื่อ- สกุล ขึ้นทะเบียน ไม่ตรงกับบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส, จำนวน 36 ครัวเรือน วงเงิน 0.25 ล้านบาท, บัญชีปิด จำนวน 13  ครัวเรือน วงเงิน 0.16  ล้านบาท และบัญชีถูกอายัด/บัญชีไม่เคลื่อนไหว จำนวน 78  ครัวเรือน วงเงิน 1.14 ล้านบาท) และติดบล็อกโค้ด จำนวน  378 ครัวเรือน

 

ส่วนในเรื่องประเด็นในเรื่อง "ข้าวหอมมะลินอกพื้น" ที่ว่าจะสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวทั้งหมดเมื่อไร ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ในปีที่ผ่านมาข้าวหอมมะลินอกพื้นที่จะสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวไม่เกินเดือนมีนาคม แต่ในปีนี้ยังเหลือพื้นที่ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่อีกเล็กน้อย ทาง กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ร่วมกับกรมการข้าว พบว่าเป็นพื้นที่ภาคใต้ แถบจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ที่ยังคงมีการปลูกอยู่

 

โดยมีการแจ้งการเพาะปลูกไว้เดือนธันวาคมและจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ดังนั้น ข้อมูลการเพาะปลูกของข้าวหอมมะลินอกพื้นที่จะยังคงมีอยู่จนกว่าพื้นที่ในภาคใต้จะเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อย

 

ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1

 

อย่างไรก็ดี กรมการข้าว ได้ชี้แจงตามหลักวิชาการ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นพันธุ์ข้าวที่ไวต่อช่วงแสง ออกผลผลิตช่วงฤดูที่กลางวันสั้น กลางคืนยาว และมีอากาศเย็น ซึ่งพื้นที่ในประเทศไทย ข้าวขาวดอกมะลิจะเริ่มออกผลผลิตจากภาคเหนือลงไปภาคใต้ ทำให้ภาคใต้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ช้าที่สุด

 

“หากพื้นที่ภาคใต้มีการเก็บเกี่ยวหลังเดือนมีนาคม ยังสามารถชดเชยเงินส่วนต่างตามโครงการฯ ได้ใช่หรือไม่ ซึ่งทางกรมการค้าภายใน ได้ชี้แจงว่า โครงการฯ จะประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงจนถึงสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2565 หากเกษตรกรปลูกข้าวในเดือนธันวาคม จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณเดือนเมษายนซึ่งยังอยู่ในกรอบระยะเวลาโครงการฯ ดังนั้น เกษตรกรยังคงได้รับเงินชดเชยตามโครงการฯ”

 

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ

คลิก chongkho.inbaac.com

 

ธ.ก.ส. คลิก https://chongkho.inbaac.com/

 

 

  • กรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
  • คลิก “ค้นหา”
  • หรือตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile