ระนองป่วน แห่กว้านซื้อที่ดิน 3 อำเภอดักท่าเรือใหม่ 

13 มี.ค. 2565 | 06:46 น.

 ระนองป่วน นายทุนแห่กว้านซื้อที่ดักหน้าแลนด์บริดจ์ใหม่ ตลอดแนวชายทะเล 3 อำเภอ รวมเป็นที่แปลงใหญ่ 100-5,000 ไร่ ก่อนปักเสาขึงรั้วปิดกั้นทางเข้าออกหมู่บ้าน ทางลงบ่อนํ้าดิบ ทำชาวบ้านเดือดร้อนหนัก

นายสมชาย หัสจักร ประธานศูนย์เรียนรู้ตำบลม่วงกลวง และประธานวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนม่วงกลวง อ. กะเปอร์ จ.ระนอง เปิดเผยว่าหลังจากที่มีข่าวเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมระนอง-ชุมพรทำให้กลุ่มนายทุนจากต่างพื้นที่แห่เข้ามาติดต่อหาซื้อที่ดินตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันด้านจังหวัดระนอง ตั้งแต่ขนาด 100 ไร่ ถึง 5,000 ไร่ เขตพื้นที่ อ.สุขสำราญ อ.กะเปอร์ และ อ.เมืองระนอง ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของท่าเรือระนองนํ้าลึกใหม่ ตามแผนแลนด์บริดจ์เชื่อมชุมพร-ระนอง โดยนายทุนต้อง การหาพื้นที่ที่ใกล้กับโครงการมากที่สุดเพื่อไว้รองรับการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ

 

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดในพื้นที่ของตนด้วย ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก เนื่องจากเมื่อนายทุนเข้ามากว้านซื้อที่ดินแปลงใหญ่ได้ จะปักเสากั้นรั้วทำแนวอาณาเขตรอบที่ดินที่ซื้อไว้ พร้อมทั้งปิดกั้น ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด

ระนองป่วน แห่กว้านซื้อที่ดิน 3 อำเภอดักท่าเรือใหม่ 

ระนองป่วน แห่กว้านซื้อที่ดิน 3 อำเภอดักท่าเรือใหม่ 

ในพื้นที่ ต.ม่วงกลวง ที่นายทุนเข้ามาซื้อพื้นที่ได้ปิดกั้นทาง ทำให้ไปปิดเส้นทางสัญจรของชาวบ้าน ทั้งผู้ประกอบ อาชีพประมงพื้นบ้าน เส้นทางสัญจรของหมู่บ้าน ปิดการท่องเที่ยวชุมชน ที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นประจำ

 

จนประสบปัญหาเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ตนจึงเป็นตัวแทนชาวบ้านทำหนังสือร้องเรียนความเดือดร้อนไปยังหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่บ้าน อบต. อำเภอ รวมถึงหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยด่วนแล้ว

ระนองป่วน แห่กว้านซื้อที่ดิน 3 อำเภอดักท่าเรือใหม่ 

 

ระนองป่วน แห่กว้านซื้อที่ดิน 3 อำเภอดักท่าเรือใหม่ 

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน เสนอให้พัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงด้วยระบบทางพิเศษระหว่างเมือง รถไฟเชื่อมท่าเรือ และการขนส่งทางท่อ (MR-MAP) โดยแนวสายทางชุมพร-ระนอง (MR8) เบื้องต้นกรมทางหลวงเสนอเลือกแนว ทางเส้นที่ 1 เป็นแนวทางเลือกที่ดีที่สุด มีระยะทางของแนว เส้นทางรวม 91 กิโลเมตร
    โดยมีระยะทางผ่านพื้นที่อุทยาน 11.49 กิโลเมตร ผ่านป่าสงวน 30.88 กิโลเมตร ต้องขุดอุโมงค์ประมาณ 10 กิโลเมตรและพื้นที่อ่อนไหวจะกระทบประชาชน ที่ให้เกิดน้อยที่สุด เป็นแนวเส้นทางที่พัฒนาไปยังพื้นที่ใหม่ เป็นการกระจายความเจริญ ซึ่งจากการรับฟังความเห็นประชาชนและหน่วยงานเกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นชอบแนวทางเลือกที่ 1

 

แนวเส้นทางโครงการและรายละเอียดการออกแบบเบื้องต้น มีจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณแหลมริ่ว ต.บางนํ้าจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณอ่าวอ่าง ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ระยะทาง 91 กิโลเมตรแนวเส้นทางผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด 3 อำเภอ ได้แก่ อ.หลังสวน และ อ.พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร และ อ.เมืองระนอง

 

ตามโครงการนี้เสนอแผนสร้างท่าเรือนํ้าลึกระนองใหม่ที่บริเวณอ่าวอ่าง ซึ่งเป็นตัวจุดประกายให้มีการเก็งกำไรที่ดินตลอดแนวชายทะเล 3 อำเภอของจังหวัดระนองเวลานี้ 

 

หน้า 10 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,765 วันที่ 13-16 มีนาคม พ.ศ.2565