ผ่าโครงข่าย MR-MAP บูม “EEC-SEC”แสนล้าน

09 มี.ค. 2565 | 12:58 น.

"คมนาคม" เดินหน้าสร้าง MR-MAP10 เส้นทาง 7,003กม. เชื่อมโครงข่ายมอเตอร์เวย์ร่วมรถไฟ 4,321 กม.เล็ง 4 เส้นทางหลัก เชื่อมขนส่งเศรษฐกิจ เปิดทำเลทองพื้นที่อีอีซี- SEC ภาคใต้ ประเดิมเส้นทางชุมพร-ระนอง 1.14 แสนล้าน ลดเวนคืน 2 พันไร่อัพเกรดแลนด์บริดจ์

กระทรวงคมนาคมเร่งรัดจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงการMR-MAP 10เส้นทาง 7,003กิโลเมตร(กม.)เชื่อมโยงระหว่างเส้นทางของถนนหรือทางพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) และระบบรางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาอุบัติเหตุการจราจรติดขัดบนทางหลวงของไทยในปัจจุบันขณะเดียวกันยังเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพาณิชย์ กระจายความเจริญเข้าสู่พื้นที่ อย่างไรก็ตาม แผนศึกษาดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมินมูลค่าโครงการ ทั้งนี้เฉพาะโครงการนำร่อง เส้นทางชุมพร-ระนอง มีมูลค่าสูงถึง1.14 แสนล้านบาทเนื่องจากรวมโครงการแลนด์บริดจ์เข้าด้วยกัน

 

 

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผย ความคืบหน้าผลศึกษาพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) ว่าปัจจุบันกรมทางหลวง (ทล.) อยู่ระหว่างประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายละเอียดแผนแม่บทโครงการดังกล่าว ซึ่งตามเป้าหมายกระทรวงฯ คาดว่าจจะสามารถสรุปได้ภายในปีนี้ หลังจากนั้นจะเริ่มดำเนินการในขั้นตอนจัดหาเอกชนร่วมลงทุน

 

 

สำหรับแผนแม่บทดังกล่าว กระทรวงฯ ศึกษาพัฒนาจะมอเตอร์เวย์บูรณาการคู่ไปกับรถไฟทางคู่ 10 เส้นทาง ตั้งแต่เหนือจรดใต้ (N-S Corridors) และตะวันออกจรดตะวันตก (E-W Corridors) และเชื่อมกับเส้นทางรางรถไฟจะรองรับรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และรถไฟสายใหม่ ที่จะทยอยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ ปี2566-2580

ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ได้เห็นชอบร่างโครงข่ายแผนแม่บท MR - Map ที่กระทรวงคมนาคมเคยนำเสนอแนวเส้นทางดังกล่าว รวมทั้งเห็นชอบผลการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (บอร์ดอีอีซี) พิจารณาผลักดันแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติต่อไป

 

 

 ทั้งนี้แนวเส้นทาง MR-MAP ทั้งหมดมีระยะทาง 7,003 กิโลเมตร (กม.) โดยพัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ร่วมกับระบบราง 4,321 กิโลเมตร (กม.) ส่วนแผนดำเนินการระยะแรก กระทรวงฯ จะผลักดันพัฒนา 4 เส้นทางแรกที่มีศักยภาพ และจะสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง ประกอบไปด้วย1. เส้นทาง MR2 กรุงเทพฯ/ชลบุรี (แหลมฉบัง)-หนองคาย (ด่านหนองคาย) ช่วงนครราชสีมา-แหลมฉบัง 2.เส้นทาง MR5 กาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์)-อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6) ช่วงนครราชสีมา-อุบลราชธานี 3.เส้นทาง MR8 ชุมพร-ระนอง และ 4.เส้นทาง MR10 เชื่อมต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 

 

 รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม กล่าวต่อว่า ด้านความคืบหน้าล่าสุด การศึกษาในเส้นทางศักยภาพสูงอย่างเส้นทาง MR8 ชุมพร – ระนอง มีความชัดเจนในส่วนของแนวเส้นทางแล้ว โดยจะมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่บริเวณแหลมริ่ว ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และสิ้นสุดโครงการที่บริเวณอ่าวอ่าง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยจะก่อสร้างมีทางเข้าออก 3 แห่ง ทางแยกต่างระดับ 3 แห่ง ศูนย์บริการทางหลวง 1 แห่ง สถานกที่บริการทางหลวง 1 แห่ง และจุดพักรถ 1 แห่ง

ขณะเดียวกันจากผลการศึกษายังประมาณราคาของแนวเส้นทางเบื้องต้น ช่วงแหลมริ่ว – อ่าวอ่าง วงเงินลงทุน 114,775 ล้านบาท แบ่งเป็น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 91 กิโลเมตร (กม.) เป็นค่าเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1,970 ล้านบาท ราคาค่าก่อสร้าง 66,690 ล้านบาท รวม 68,660 ล้านบาท ส่วนทางรถไฟจะก่อสร้าง 91 กิโลเมตร (กม.)รวมใช้งบประมาณ 46,115 ล้านบาท เป็นค่าเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 330 ล้านบาท และราคาค่าก่อสร้างโครงการอีก 45,785 ล้านบาท

 

 

 อย่างไรก็ตามประโยชน์ของการพัฒนาโครงการ MR-MAP ชุมพร - ระนอง จะลดพื้นที่การเวนคืนที่ดินประมาณ 2,000 ไร่ เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีกการบูรณาการมอเตอร์เวย์ร่วมกับระบบราง รวมทั้งจะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงท่าเรือทั้งอ่าวไทยและอันดามันตามนโยบายแลนด์บริดจ์ ช่วยให้เกิดความรวดเร็วและความปลอดภัยในการขนส่ง เชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งระหว่างพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) และพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ผ่าโครงข่าย MR-MAP  บูม “EEC-SEC”แสนล้าน

 

แหล่งข่าวจากวงการอสังหาริมทรัพย์ระบุว่าหากโครงข่ายดังกล่าว ส่งผลดีก่อให้เกิดทำเลทองที่อยู่อาศัยใหม่ ขยายไปตามแนวเส้นทาง โดยเฉพาะโซนอีอีซีและพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคใต้ ที่รัฐมีแผนลงทุนก่อน