ระนองเปิดจุดผ่อนปรน‘ละอุ่น’กระตุ้นยอดค้าไทย-เมียนมา

17 ก.พ. 2565 | 04:49 น.

“ระนอง” เปิดจุดผ่อนผ่อนปรนการค้าชาย แดนบ้านเขาฝาชี อ.ละอุ่น ระหว่าง 08.00-16.00 น. เพื่อให้ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภค-บริโภค บริเวณที่จอดเรือเท่านั้น หวังกระตุ้นการค้าชายแดนไทย-เมียนมาขยายตัว วางมาตรการคุมเชื้อโควิด-19 เข้ม

จังหวัดระนองเป็นประตูการค้าด้านตะวันตกกับเมียนมาที่สำคัญ โดยขนส่งผ่านด่านถาวรระนอง ไปขึ้นฝั่งเกาะสองแล้ว สามารถกระจายเข้าเมียนมาได้ ทั้งทางถนนด้วยรถบรรทุก หรือทางทะเลด้วยเรือขนส่งชายฝั่ง

 

แต่ในช่วงการระบาดเชื้อโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ต่างฝ่ายออกระเบียบการขนถ่ายสินค้าข้ามแดนเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการระบาด ทำให้ยอดการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ผ่านด่านถาวรระนอง ผันผวนต่อเนื่อง

ระนองเปิดจุดผ่อนปรน‘ละอุ่น’กระตุ้นยอดค้าไทย-เมียนมา

ระนองเปิดจุดผ่อนปรน‘ละอุ่น’กระตุ้นยอดค้าไทย-เมียนมา

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง มีมติอนุมัติผ่อนผันการใช้ช่องทางจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่บ้านเขาฝาชี หมู่ 4 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น เป็นการชั่วคราว ตามแผนปฏิบัติการที่หน่วยงาน กอ.รมน.จังหวัดระนองประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง โดยกำหนดเวลาเปิด-ปิด ระหว่างเวลา 08.00- 16.00 น. ของทุกวัน (เวลาประเทศไทย)

 

พร้อมทั้งออกมาตรการ ด้านการควบคุมบุคคลและยานพาหนะ ห้ามคนประจำเรือสัญชาติเมียนมา ผู้โดยสารเรือ ซึ่งเดินทางมาจากประเทศเมียนมา ขึ้นฝั่งโดยเด็ดขาด กรณีขึ้นฝั่งโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งเรือและคนประจำเรือ ต้องห้ามเข้าประเทศไทยเป็นเวลาอย่างน้อย 15 วัน

ระนองเปิดจุดผ่อนปรน‘ละอุ่น’กระตุ้นยอดค้าไทย-เมียนมา

ระนองเปิดจุดผ่อนปรน‘ละอุ่น’กระตุ้นยอดค้าไทย-เมียนมา

และผู้เดินทางมาจากประเทศเมียนมา ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน มีใบรับรองแพทย์ผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือ แบบ Antigen Test Kit (ATK) ภายใน 72 ชั่วโมง ในส่วนคนไทย ผู้ต้องไปนำเข้าส่งออก หรือรับจ้างขนสินค้า ต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

 

มาตรการด้านการควบคุมสินค้าอนุญาตให้มีการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ไม่เป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมาย และให้กระทำที่บริเวณที่จอดเรือเท่านั้น ทั้งนี้ ให้อำเภอละอุ่น และสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุม

ระนองเปิดจุดผ่อนปรน‘ละอุ่น’กระตุ้นยอดค้าไทย-เมียนมา

นางสาวทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ พาณิชย์จังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ภาพรวมภาวะการค้าชาย แดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดระนอง ประจำเดือนมกราคม 2565 พบว่ามูลค่าการค้ารวม 2,753.06 ล้านบาท ลดลง 1,073.72 ล้าน บาท จากเดือนก่อนหน้า (ธ.ค. 2564) ที่มียอดการค้ารวม 3,826.78 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 28.06% แต่ถ้าเทียบกับเดือนม.ค.ปี 2564 ที่มี ยอดการค้ารวม 1,815.30 ล้านบาท ยังเติบโตได้ที่ 51.66%

 

เมื่อแยกในรายละเอียด มูลค่าการส่งออกเดือนม.ค. 2565 มีมูลค่าทั้งสิ้น 1,602.19 ล้านบาท เทียบกับ เดือนก่อนหน้า (ธ.ค. 2564) ที่มีมูลค่าส่งออกรวม 3,132.97 ล้านบาท หรือลดลง 1,530.78 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 48.86%

ระนองเปิดจุดผ่อนปรน‘ละอุ่น’กระตุ้นยอดค้าไทย-เมียนมา

โดยสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ สายไฟ สายเคเบิ้ลในโครง การขุดเจาะปิโตรเลียม นํ้ามันเชื้อ เพลิงและหล่อลื่น เป็นต้น ด้านสินค้านำเข้ามียอดเพิ่มขึ้น 65.88% โดยสินค้านำเข้าสำคัญได้แก่ สัตว์นํ้า (ปลาแช่เย็น) ปลาป่น ปั๊มในโครงการขุดเจาะปิโตรเลียม ส่วนประกอบเครื่องจักร เป็นต้น

 

ด้านการนำเข้าเดือนม.ค.2565 มีมูลค่าทั้งสิ้น 1,150.87 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า(ธ.ค. 2564) ที่มีมูลค่านำเข้ารวม 693.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 457.06 ล้านบาท คิดเป็นเติบโต 65.88%

 

สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ สัตว์นํ้า (ปลาแช่เย็น) ปลาป่น ปั้มใช้ในโครงการขุดเจาะปิโตรเลียม ส่วนประกอบสำหรับเครี่องจักร เป็นต้น

 

ด้านนายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง รองประธานหอการค้าจังหวัดระนอง กล่าวว่า บรรยากาศการค้าขายชายแดนไทย-เมียนมาด้าน จ. ระนอง-เกาะสอง สถานการณ์การค้าชายแดนด้านระนอง-เกาะสอง ยังคงค้าขายเป็นปกติ ไม่เปลี่ยนแปลง

 

โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2564-เม.ย. 2565 จะเป็นช่วงที่ทางฝั่งเมียนมา มีคำสั่งซื้อสินค้าประเภทปูนซีเมนต์ และนํ้ามันมากกว่าช่วงปกติ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูแล้ง การขนส่งคมนาคมมีความสะดวก จึงเร่งสั่งไว้เตรียมรับมือในช่วงหน้าฝนอีกด้วย

 

ดังนั้น แม้ว่าจะเกิดวิกฤติิโควิด-19 แต่สถานการณ์โดยทั่วไปยังอยู่ในระดับที่ดีมาก ทั้งกำลังซื้อของฝั่งเมียนมาที่ไม่ลดลง แต่ปัจจัยค้าชายแดนที่ส่งผลให้ยอดการค้าชายแดนลดลงคือ ข้อจำกัดเรื่องกฎกระเบียบเกี่ยวกับโควิด-19

 

การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดระนอง ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ที่ผ่านมา อนุญาตให้มีการนำเข้า-ส่งออกสินค้าและสินค้าผ่านแดน โดยอนุญาตให้มีคนประจำพาหนะ ประจำเรือสินค้าตามประเภทที่ได้รับอนุญาต และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากพนักงานควบคุมโรคติดต่อแล้ว เท่านั้น 

หน้า 10 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,758 วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565