svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“พาณิชย์”ลุยทำระบบควบคุมคุณภาพ สินค้าGIไทย หวังยกระดับสินค้าพรีเมียม

21 ธันวาคม 2564

“พาณิชย์”ลุยทำระบบควบคุมคุณภาพ    สินค้าGIไทย หวังยกระดับสินค้าพรีเมียม  หลังล่าสุดขึ้นทะเบียนแล้ว 152 รายการทั่วประเทศ ช่วยเพิ่มรายได้ให้ชุมชน เน้นลงพื้นที่ช่วยเหลือ พร้อมปรับภาพลักษณ์เป็นสินค้าพรีเมียม

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแผนการส่งเสริมและผลักดันสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในปี 2565 ว่า ได้มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าผลักดันการขึ้นทะเบียน GI ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียน GI แล้ว 152 รายการทั่วประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยปัจจุบันมีมูลค่าที่เกิดขึ้นในประเทศจากสินค้าทั้ง 152 รายการแล้ว 36,000-40,000 ล้านบาท

“พาณิชย์”ลุยทำระบบควบคุมคุณภาพ  สินค้าGIไทย หวังยกระดับสินค้าพรีเมียม

 

 

สำหรับแนวทางการส่งเสริมการขึ้นทะเบียน GI ให้มีทีมเข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ GI ว่าดียังไง มีประโยชน์ยังไง จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างไร โดยเข้าไปให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำคำขอ และการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“พาณิชย์”ลุยทำระบบควบคุมคุณภาพ  สินค้าGIไทย หวังยกระดับสินค้าพรีเมียม

ทั้งนี้ หลังจากผลักดันขึ้นทะเบียนแล้ว ต้องดำเนินการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสินค้า โดยส่งเสริมสนับสนุนให้สินค้า GI มีระบบควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย ดำเนินการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

“พาณิชย์”ลุยทำระบบควบคุมคุณภาพ  สินค้าGIไทย หวังยกระดับสินค้าพรีเมียม

 ขณะเดียวกัน ให้เข้าไปช่วยผู้ประกอบการ GI ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการยกระดับสินค้า และปรับภาพลักษณ์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเป็นสินค้าระดับพรีเมียม รวมถึงช่วยขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภค

“พาณิชย์”ลุยทำระบบควบคุมคุณภาพ  สินค้าGIไทย หวังยกระดับสินค้าพรีเมียม

ทั้งแบบออฟไลน์ ที่จะนำสินค้าไปจำหน่ายในสถานที่ต่าง ๆ และนำเข้าร่วมงานแสดงสินค้า รวมถึงช่องทางออนไลน์ และการขยายตลาดยุคใหม่ในรูปแบบการเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์