svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“พาณิชย์”ขน GI รุกตลาด Online ดันยอดขายพุ่ง

20 ธันวาคม 2564

“พาณิชย์”ขน GI รุกตลาด Online ดันยอดขายพุ่ง  ชี้มีสินค้า GI ครบ 77 จังหวัดกว่า  152 สินค้า มีมูลค่าตลาด GI ในประเทศ สูงถึงกว่า 36,000 ล้านบาท เป้าปี 65 ผลักดันเพิ่มอีก 18 สินค้า 

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดกิจกรรมอบรม “GI รุก บุกตลาด Online” โดยได้จัดทำคลิปวิดีโอแนะนำกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ มีผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดออนไลน์ มาให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ GI สามารถจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้า GI ทำให้สินค้า GI เป็นที่รู้จักมากขึ้น ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น

“พาณิชย์”ขน GI รุกตลาด Online ดันยอดขายพุ่ง

 

ทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นทะเบียน GI ครบ 77 จังหวัดแล้ว รวม 152 สินค้า มูลค่าตลาด GI ในประเทศ สูงถึงกว่า 36,000 ล้านบาท สำหรับปี 65 มีเป้าหมายผลักดันการขึ้นทะเบียนเพิ่มอีก 18 สินค้า  นอกจากนี้ ยังมีสินค้า GI ไทยขึ้นทะเบียนในต่างประเทศแล้ว 6 สินค้า ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ที่สหภาพยุโรป, เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน เวียดนาม, กาแฟดอยตุง กัมพูชา, ผ้าไหมยกดอกลำพูน อินโดนีเซีย และอินเดีย 

“พาณิชย์”ขน GI รุกตลาด Online ดันยอดขายพุ่ง

และมีอีก 10 สินค้ารอขึ้นทะเบียนใน 5 ประเทศ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มะขามหวานเพชรบูรณ์ ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ทุเรียนปราจีน มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี จีน, กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง

“พาณิชย์”ขน GI รุกตลาด Online ดันยอดขายพุ่ง

สับปะรดห้วยมุ่น ญี่ปุ่น, มะขามหวานเพชรบูรณ์ ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน เวียดนาม, ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง อินโดนีเซีย และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง มาเลเซีย

“พาณิชย์”ขน GI รุกตลาด Online ดันยอดขายพุ่ง

ทั้งนี้กรมได้ทำคลิปวิดีโอ  7 ตอนเพื่อเป็นการสื่อสารกับผู้บริโภค ได้แก่ ตอนที่ 1 ความสำคัญของ GI และการนำไปใช้ในการสร้างตลาด ตอนที่ 2 ยกระดับสินค้า GI ให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก ตอนที่ 3 เตรียมพร้อมธุรกิจ พิชิตตลาดออนไลน์ ตอนที่ 4 วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุค COVID–19 ตอนที่ 5 เคล็ดลับการทำธุรกิจ สู่ความสำเร็จในโลกออนไลน์ ตอนที่ 6 เทคนิคบริการด้วยใจ ขยายตลาดให้เติบโต ตอนที่ 7 การเข้าถึงตลาดออนไลน์ โดยแพลตฟอร์มชั้นนำระดับประเทศ ได้แก่ Lazada, Shopee และ LINE

“พาณิชย์”ขน GI รุกตลาด Online ดันยอดขายพุ่ง

สำหรับผู้ประกอบการ ที่จะเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติ โดยเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เป็นสินค้าที่มีศักยภาพและมีผลผลิตสม่ำเสมอที่สามารถทำตลาดได้อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดจำนวนผู้ประกอบการที่จะได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น 80 ราย มีระยะเวลาเข้าร่วมตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค.2564