svasdssvasds

สายอาร์ตพลาดได้ไง โคราชเปิดแล้วมหกรรมศิลปะนานาชาติThailand Blennale Korat

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
10 ธ.ค. 2564 เวลา 6:25 น. 1.9k

นับถอยหลังสู่งานระดับโลก!  มหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งที่ 2 Thailand Blennale Korat 2021 โคราชจัดยิ่งใหญ่ พิธีเปิด 10 ธ.ค. 2564 นี้ จาก 3 พื้นที่คู่ขนาน หอศิลป์พิมานทิพย์ปากช่อง ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และลานเมรุพรหมทัตพิมายชมผลงานศิลปะหลายร้อยชิ้นจากศิลปินไทย-นานาชาติ 

 นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในวันที่ 10 ธ.ค.2564 จังหวัดนครราชสีมา จะมีพิธีเปิดมหกรรมศิลปนานาชาติ  ครั้งที่ 2 Thailand Blennale Korat 2021 อย่างเป็นทางการ ในเวลา 17.00 น.

โดยกำหนดเปิดพร้อมกันใน 3 พื้นที่หลัก คือ อ.ปากช่อง ที่หอศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง  จุดที่ 2 ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ต.ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และจุดที่ 3 อ.พิมาย ที่ ลานเมรุพรหมทัต

สายอาร์ตพลาดได้ไง โคราชเปิดแล้วมหกรรมศิลปะนานาชาติThailand Blennale Korat

สายอาร์ตพลาดได้ไง โคราชเปิดแล้วมหกรรมศิลปะนานาชาติThailand Blennale Korat

นายวิเชียร กล่าวว่า สำหรับพิธีเปิดนั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน เปิดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ “ไทยแลนด์เบียนนาเล่ โคราช 2021” ยังความปลื้มปีติให้แก่ชาวโคราชเป็นอย่างยิ่ง พร้อมรอเฝ้ารับเสด็จทั้ง 2 พระองค์

 

สำหรับกำหนดการจุดที่ 1 ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ตาบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมานั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานสัญลักษณ์ “สิริศิลปิน” แด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี และทรงเปิดงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021

สายอาร์ตพลาดได้ไง โคราชเปิดแล้วมหกรรมศิลปะนานาชาติThailand Blennale Korat

สายอาร์ตพลาดได้ไง โคราชเปิดแล้วมหกรรมศิลปะนานาชาติThailand Blennale Korat

เวลา 15.00น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3 อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 3 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา ผู้บัญชาการมณฑล ทหารบกที่ 21และผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนครราชสีมา เฝ้ารับเสด็จ
       - สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เสด็จถึงหอศิลป์พิมานทิพย์ รอรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

สายอาร์ตพลาดได้ไง โคราชเปิดแล้วมหกรรมศิลปะนานาชาติThailand Blennale Korat

เวลา15.45น.กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานในพิธีเสด็จถึงหอศิลป์พิมานทิพย์  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยพระกร
           

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี ขึ้นชั้น 5 โดยลิฟท์
     - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถวายสดุดีพระเกียรติคุณ “สิริศิลปิน” 
    - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัญลักษณ์ “สิริศิลปิน” แด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี และพระราชทานดอกไม้แสดงความยินดี

สายอาร์ตพลาดได้ไง โคราชเปิดแล้วมหกรรมศิลปะนานาชาติThailand Blennale Korat
    - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ “สิริศิลปิน” แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี
    - นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ “สิริศิลปิน แด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สายอาร์ตพลาดได้ไง โคราชเปิดแล้วมหกรรมศิลปะนานาชาติThailand Blennale Korat

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Ms. Yuko Hasegawa ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ Curator Thailand Biennale, Korat 2021 เข้าเฝ้า ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร/ไกด์บุ๊ค/ของที่ระลึก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี
    - เสด็จฯ ไปยังพื้นที่แสดงนิทรรศการฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินไทย และนานาชาติ และนิทรรศการ “สิริศิลปิน” ณ บริเวณ ชั้น 4 ชั้น 3 ชั้น 2 และชั้น 1 
  สายอาร์ตพลาดได้ไง โคราชเปิดแล้วมหกรรมศิลปะนานาชาติThailand Blennale Korat    

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ไปยังบริเวณจัดแสดงนิทรรศการ ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021
     - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกดปุ่มเปิด แพรคลุมป้ายเปิดงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021

สายอาร์ตพลาดได้ไง โคราชเปิดแล้วมหกรรมศิลปะนานาชาติThailand Blennale Korat
    - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ทรงลงพระนามในภาพงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 
    - สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ถวายของที่ระลึกแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – ประทับพระเก้าอี้
    - ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ ชุด Thailand Biennate, Korat 2021 ความยาวประมาณ 6 นาที

สายอาร์ตพลาดได้ไง โคราชเปิดแล้วมหกรรมศิลปะนานาชาติThailand Blennale Korat

เวลา 18.00น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เสด็จถึงหอศิลป์พิมานทิพย์ 
    - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอิทธิพลและคณะเฝ้ารับเสด็จ 
    - เสด็จขึ้น ชั้น 5 (โดยลิฟท์) เพื่อทรงร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำเฉลิมพระเกียรติพระสมัญญา“สิริศิลปิน” จัดถวายโดยกระทรวงวัฒนธรรม (ผู้ร่วมงาน จำนวน 150 คน) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กราบทูลถวายชัยมงคลในโอกาสที สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างวัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา สิริศิลปิน” และเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพร ทอดพระเนตรการแสดง และเสด็จกลับ 

สายอาร์ตพลาดได้ไง โคราชเปิดแล้วมหกรรมศิลปะนานาชาติThailand Blennale Korat

นายวิเชียร กล่าวอีกว่า สำหรับพิธีเปิดงาน จังหวัดนครราชสีมาจะจัดขบวนพาเหรดอย่างยิ่งใหญ่ โดยจัดกิจกรรมคู่ขนาน ระหว่างจัดงานร่วมกับศิลปินท้องถิ่น จัดสร้างผลงาน จำนวน 30 ชิ้น ติดตั้งยังบริเวณคูเมือง กำแพงเมือง และจัดนิทรรศการศิลปะของศิลปิน 3 เมืองศิลปะ ได้แก่ จ.กระบี่ เชียงราย และนครราชสีมา จังหวัดละ 100 ผลงาน รวม 300 ผลงาน ภายใต้หัวข้อธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสระในตัวเอง บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 

สายอาร์ตพลาดได้ไง โคราชเปิดแล้วมหกรรมศิลปะนานาชาติThailand Blennale Korat

นอกจากนี้ทางจังหวัดจะส่งเสริมให้ศิลปินร่วมสร้างงานศิลปะตำบลละ 1 แห่ง มีการจัดกิจกรรมชมงานชิงรางวัลจากศิลปินระดับนานาชาติ ผลงาน Hopeful Breeze โดย นายอคราส พรขจรกิจกุล ผลงาน ดอกไม้และผีเสื้อ เป็นการขยายแบบผลงานฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดย น.ส.วัชราภรณ์ บุญเลิศรบ ผลงานศิลปะท้องฟ้าแห่งเมือง ในฝัน โดย ซานดา ซินโต้ ศิลปินชาวบราซิล ร่วมกับเยาวชนโคราช และผลงาน สะพาน (โมเดล)โดย นายจันยะ อิชิกามิ ศิลปินชาวญี่ปุ่น

สายอาร์ตพลาดได้ไง โคราชเปิดแล้วมหกรรมศิลปะนานาชาติThailand Blennale Korat
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด