โคราชจับมือ47องค์กรบูม‘ไมซ์ซิตี้’ ประเดิม‘มหกรรมศิลปะ-พืชสวนโลก’

18 ก.พ. 2564 | 04:13 น.

โคราชร่วมมือ 47 องค์กรหลักขับเคลื่อนเมืองไมซ์เต็มสูบ ประเดิมงานยักษ์มหกรรมศิลปะนานาชาติ -พืชสวนโลก ปลายปีนี้ เชื่อจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ทั้งหมด

โคราชเดินเครื่อง “MICE CITY” เต็มสูบ  จัดใหญ่ลงนามความร่วมมือ 47 องค์กรหลักขับเคลื่อนเมืองไมซ์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Korat MICE City Moving Forward Collaboration” พร้อมประเดิมงานยักษ์  มหกรรมศิลปะนะนาชาติ-พืชสวนโลก ที่จะมีขึ้นปลายปีนี้ เชื่อจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายจิรุตถ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน (ทีเส็บ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐีนี ทองดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ นครราชสีมา  ร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเมืองไมซ์ซิตี้ และยกระดับศักยภาพของเมืองและอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) 

  โดยประสานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโคราชเมืองไมซ์ซิตี้ รวม 47 องค์กร ภายใต้โครงการ Korat MICE City Moving Forward Collaboration นำโดยจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษารวมทั้งหน่วยงานการกุศล สมาคมสมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมา  เป็นต้น จรัสชัย โชคเรืองสกุล

โคราชจับมือ47องค์กรบูม‘ไมซ์ซิตี้’  ประเดิม‘มหกรรมศิลปะ-พืชสวนโลก’

นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า เมืองไมซ์ คือ เมืองที่มีศักยภาพในการรองรับการจัดงานประชุม การจัดเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และงานอีเวนต์ โดยเมืองมีศักยภาพที่สำคัญ อาทิ ด้านความสะดวกในการเข้าสู่เมือง ความพร้อมของสถานที่จัดการประชุม งานนิทรรศการ และแสดงสินค้า รวมถึงความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมา

นายจิรุตถ์อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บเป็นหน่วยหลักที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ของประเทศไทย มีวิสัยทัศน์สำคัญขององค์กร คือ ยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางของไมซ์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม และความยั่งยืน มีทิศทางการดำเนินงานที่สำคัญ คือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย การสร้างและกระจายรายได้สู่ภูมิภาคการสร้างภาพลักษณ์ไมซ์ไทย 

โคราชจับมือ47องค์กรบูม‘ไมซ์ซิตี้’  ประเดิม‘มหกรรมศิลปะ-พืชสวนโลก’

โคราชจับมือ47องค์กรบูม‘ไมซ์ซิตี้’  ประเดิม‘มหกรรมศิลปะ-พืชสวนโลก’

ที่ผ่านมาทีเส็บทำหน้าที่ในการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งจังหวัดเมืองไมซ์หลักและเมืองไมซ์รองของประเทศไทย ตลอดจนการเชื่อมโยงบูรณาการการขับเคลื่อน ร่วมกับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงของประเทศไทย อาทิ ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว สุขภาพ สังคมผู้สูงอายุกีฬา และอาหาร

ด้าน ผศ.ดร.ณัฎฐีนี ทองดีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ นครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาได้รับการประกาศเป็นเมืองไมซ์ หรือ Korat MICE City เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ถือเป็นจังหวัดแรกในพื้นที่อีสานใต้ ด้วยความโดดเด่นทางภูมิศาสตร์อันหลากหลาย มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และสภาพแวดล้อมที่สวยงามของเมืองโคราช เราพร้อมที่จะต้อนรับนักเดินทางไมซ์เข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา โดยประโยชน์ที่ได้จากการเป็นเมือง MICE จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในโคราชบ้านเรารวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งหมด

สำหรับการลงนามข้อตกลงครั้งนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานรวมพลังขับเคลื่อนโคราชไปด้วยกัน งานที่จะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ คือ งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 (Thailand Biennale, Korat 2020) และงานพืชสวนโลก  โดยจะใช้ศูนย์การจัดประชุมและนิทรรศการนครราชสีมา ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  เป็นศูนย์กลางที่จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ MICE City เป็นศูนย์กลางที่จะช่วยผลักดันและเชื่อมต่อหน่วยงานต่าง ๆ กับ TCEB เพื่อยกระดับกิจกรรมในโคราช ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานมากขึ้นกว่าเดิม โดยจะต้องมองหาและจัดกิจกรรมที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์เมืองโคราช สร้างเทศกาลที่บอกว่าที่นี่คือโคราช ซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่แล้ว แต่ต้องหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อดึงดูดคนให้เข้ามาภายในโคราชมากขึ้น 

อีกทั้งจะมีการจัดกิจกรรมโรดโชว์ไปตามกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ให้รู้จักถึงความเป็น Korat MICE City เพราะภาคีลูกค้าส่วนหนึ่งจะมาจากกลุ่มจังหวัดรอบ ๆ นี้ด้วย จึงต้องการจะประชาสัมพันธ์ให้คนในภาคอีสาน ได้รู้จัก Korat MICE City ซึ่งเป็นแห่งแรกของอีสานใต้ ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี กล่าว 

 

หน้า 17 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,654 วันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โคราชประโคมขึ้นชั้น“เมืองไมซ์” จุดหมายใหม่งานประชุมสัมมนา

ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 100 ล้านบาท

ชงเครื่องประดับชนเผ่า ร่วมงานแฟร์ต่อยอดโกอินเตอร์