สินค้าไทยยังรุ่งในตลาดจีน โกยเงินเข้าประเทศต่อเนื่อง

07 ธ.ค. 2564 | 07:59 น.

สินค้าไทยยังรุ่งในตลาดจีน โกยเงินเข้าปท.กว่า328ลบ.ในงาน CIIE 2021  ชี้ผลไม้อบแห้ง ทุเรียนอบกรอบ ไก่แช่เย็นแช่แข็ง ข้าวหอมมะลิ เครื่องแกง หนังปลากรอบปรุงรส ชาอู่หลง ได้รับความสนใจสูง

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยถึงผลการนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีน หรือ China International Import Expo  (CIIE 2021) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า งานในปีนี้ กรมฯ ได้นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจัดแสดงในส่วนองค์กรและธุรกิจ กลุ่มสินค้าอาหารและเกษตรแปรรูป บนพื้นที่ขนาด 570 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการไทยผ่านผู้แทนและตัวแทนการค้าในจีน จำนวน 14 บริษัท 16 คูหา พื้นที่จัดแสดงประชาสัมพันธ์สินค้าไทย

สินค้าไทยยังรุ่งในตลาดจีน โกยเงินเข้าประเทศต่อเนื่อง

 

อาทิ สินค้าอาหารอนาคต (Future Food) สินค้าที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง Thai SELECT สินค้าภายใต้ Thailand Food Country Tmall Official Store กว่า 46 บริษัท รวมทั้งสิ้นกว่า 60 บริษัท และพื้นที่ประชาสัมพันธ์กรมฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ เข้ามาชมสินค้าและสอบถามรายละเอียดของสินค้าไทยเป็นจำนวนมาก โดยผลการเข้าร่วมงาน ประสบความสำเร็จมีมูลค่าการสั่งซื้อรวมภายใน 1 ปีกว่า 328 ล้านบาท สินค้าไทยที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ ผลไม้อบแห้ง ทุเรียนอบกรอบ ไก่แช่เย็นแช่แข็ง ข้าวหอมมะลิ เครื่องแกง หนังปลากรอบปรุงรส ชาอู่หลง เป็นต้น

สินค้าไทยยังรุ่งในตลาดจีน โกยเงินเข้าประเทศต่อเนื่อง

“รัฐบาลไทยให้ความสำคัญและส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัย ตามแนวทางของโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคทั่วโลก นอกจากนี้ กรมยังได้เข้าร่วมงานในส่วนการจัดแสดงนิทรรศการภาพลักษณ์ประเทศไทย ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ทั้งสินค้า

สินค้าไทยยังรุ่งในตลาดจีน โกยเงินเข้าประเทศต่อเนื่อง

บริการ และวัฒนธรรมของไทย เช่น อุตสาหกรรมอาหารที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย หรือ food safety ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพด้วย”

สินค้าไทยยังรุ่งในตลาดจีน โกยเงินเข้าประเทศต่อเนื่อง

ทั้งนี้งาน CIIE เป็น 1 ใน 3 งานที่สำคัญที่สุดของกระทรวงพาณิชย์จีน จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2561 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการนำเข้าตามนโยบายการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจของจีน เป็นเวทีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและประเทศต่าง ๆ และเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

สินค้าไทยยังรุ่งในตลาดจีน โกยเงินเข้าประเทศต่อเนื่อง

โดยงานเป็น 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ส่วนการจัดแสดงนิทรรศการภาพลักษณ์ของประเทศต่าง ๆ  ส่วนการจัดแสดงองค์กรและธุรกิจ ใน 6 กลุ่มสินค้า คือ เกษตรและอาหาร ยานยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและอุตสาหกรรมอัจฉริยะ สินค้าอุปโภค สุขภาพและเครื่องมือแพทย์ และธุรกิจบริการ

สินค้าไทยยังรุ่งในตลาดจีน โกยเงินเข้าประเทศต่อเนื่อง

  ส่วนเวทีเสวนาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และส่วนกิจกรรมคู่ขนาน อาทิ กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ การจัดประชุม สัมมนาของหน่วยงานต่าง ๆ โดยไทยได้เข้าร่วมงานมาต่อเนื่องทุกปี

สินค้าไทยยังรุ่งในตลาดจีน โกยเงินเข้าประเทศต่อเนื่อง