svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

 “พาณิชย์”ถกทูตจีน ดันส่งออกสินค้าเกษตรไทย

01 พฤศจิกายน 2564

“จุรินทร์”หารือทูตจีน ขอเปิดด่านเพิ่มอีก 2 ด่านเร่งด่วน ทั้งด่านโมฮาน และเส้นเข้ายูนนาน ตอนใต้ และให้นำเข้าผลไม้ไทยรวมถึงสินค้าเกษตรอย่างข้าวและไก่ เล็งนัดประชุม JC โดยเร็ว ขยายร่วมมือการค้าการลงทุน    

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยหลังจากการหาทางไทยได้ขอให้จีนเปิดด่าน 2 ด่าน ที่ปิดไปในช่วงโควิด-19 คือ  1.ด่านโมฮาน ที่เป็นด่านทางบก เริ่มต้นจากเชียงของ ทางเหนือของไทย ผ่านบ่อเต็นไปเข้าจีนทางยูนนาน ตอนใต้ 2.เส้นทางผ่านแม่น้ำโขง จากท่าเรือเชียงแสนของไทยไปเข้ายูนนาน ตอนใต้ของจีน ที่ด่านกวนเหล่ย หรือท่าเรือกวนเหล่ยโดยอยากให้เร่งกลับมาเปิดโดยเร็ว

 “พาณิชย์”ถกทูตจีน  ดันส่งออกสินค้าเกษตรไทย

ทั้งนี้ ยังได้ขอเพิ่มเงื่อนไข คือ 1.สำหรับด่านกวนเหล่ย ขอให้จีนอนุญาตนำเข้าผลไม้จากไทยผ่านด่านได้ด้วย 2.การนำเข้าไก่จากไทย โดยไทยมีโรงงานส่งออกไก่ไปจีน 22 โรง แต่ปิดไป 9 โรง ช่วงโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายแล้ว   รวมถึงเรื่องข้าว ซึ่งจีนกับไทยมี MoU อยู่ 1 ล้านตัน ซึ่งจีนได้นำเข้าแล้ว 7.2 แสนตัน ค้างอยู่อีก 2.8 แสนตัน ขอจีนให้เร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตาม MoU ต่อไป

     
 

 “พาณิชย์”ถกทูตจีน  ดันส่งออกสินค้าเกษตรไทย

สำหรับประเด็นอื่น ๆ ที่ได้มีการหารือ และเห็นตรงกัน คือ ไทยและจีน ต้องการจัดการประชุม JC หรือคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกัน โดยจะเร่งจัดขึ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อประโยชน์ทางการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน , ไทยและจีนต้องการเร่งให้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) มีผลบังคับใช้ ซึ่งต้องมีสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศเป็นอย่างน้อยให้สัตยาบัน และสมาชิกนอกอาเซียนอย่างน้อย 3 ประเทศให้สัตยาบัน ซึ่งไทยได้ยื่นให้สัตยาบันไปแล้วเมื่อวันที่ 28 ต.ค.2564 ที่ผ่านมา และจะร่วมมือกันเร่งรัดให้ข้อตกลง RCEP มีผลบังคับโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของประเทศสมาชิกทั้ง 15 ประเทศ

 

 “พาณิชย์”ถกทูตจีน  ดันส่งออกสินค้าเกษตรไทย

นอกจากนี้ ไทยและจีนจะร่วมมือกันในการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างกัน รวมทั้งเรื่องของรถไฟความเร็วสูง เส้นทางที่จะเชื่อมลาวเพื่อให้ระบบการขนส่งสินค้าเข้าออกระหว่างกัน มีความคล่องตัวและเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นโดยเร็ว และไทยกับจีน จะร่วมมือกันในการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างกัน โดยท่านทูตแจ้งว่ายินดีให้ความร่วมมือในการนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทย พร้อมอำนวยความสะดวกสินค้าอื่น ๆ ด้วย
         
สำหรับความสัมพันธ์ไทย-จีน มีมาต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างกัน มีพัฒนาการมาเป็นลำดับ ตัวเลขล่าสุด ปี 2563 ไทยกับจีน มีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 2.49 ล้านล้านบาท หรือเกือบ 80,000 ล้านดอลลาร์หรัฐฯ สำหรับช่วง 9 เดือนปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.) มูลค่าการค้าสูงกว่าปี 2563  ทำไปแล้ว 2.41 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 32% เฉพาะตัวเลขการส่งออกของไทยไปจีน 878,280 ล้านบาท เพิ่ม 27%