เอฟทีเอ ขยายตลาดส่งออก พ่อค้าโคนมแปรรูปเตรียมพร้อมลุยตลาดจีน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
03 ธ.ค. 2564 เวลา 8:52 น. 40

เอฟทีเอ ขยายตลาดส่งออก พ่อค้าโคนมแปรรูปเตรียมพร้อมลุยตลาดจีน พร้อมจับคู่ธุรกิจและขายสินค้าบนแพลตฟอร์มชื่อดังของจีน

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมการตลาดให้เกษตรกร สหกรณ์โคนม และผู้ประกอบการนมโคแปรรูปของไทย ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่ลดภาษีนำเข้าสินค้านมโคและนมโคแปรรูปให้ไทยเหลือ 0% แล้ว

เอฟทีเอ ขยายตลาดส่งออก พ่อค้าโคนมแปรรูปเตรียมพร้อมลุยตลาดจีน

โดยเฉพาะในตลาดอาเซียนและจีนโครงการดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้านมสามารถขยายการส่งออกผ่านช่องทางการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้เพิ่มขึ้น สอดรับกับการค้ายุควิถีใหม่ที่สืบเนื่องมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีและสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น

 

เอฟทีเอ ขยายตลาดส่งออก พ่อค้าโคนมแปรรูปเตรียมพร้อมลุยตลาดจีน

ด้านนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า โครงการ โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สำหรับในปีนี้ ได้พัฒนารูปแบบการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 มากขึ้น โดยได้จัดอบรมบูธแคมป์ติวเข้มเรื่องการใช้ประโยชน์จาก FTA และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผ่านมาตรฐานส่งออกของไทยและต่างประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการโคนมที่ผ่านการคัดเลือก 5 ราย จะได้เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าจีน และทำ Live Sale จำหน่ายผลิตภัณฑ์บนแพล็ตฟอร์มเถาเป่าของจีนด้วย

เอฟทีเอ ขยายตลาดส่งออก พ่อค้าโคนมแปรรูปเตรียมพร้อมลุยตลาดจีน

 

เอฟทีเอ ขยายตลาดส่งออก พ่อค้าโคนมแปรรูปเตรียมพร้อมลุยตลาดจีน

ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับที่ 7 ของโลก ในช่วง 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค. 2564) ไทยส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมสู่ตลาดโลก มูลค่า 486.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 3.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ อาเซียน (ส่งออก 407.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 2.6%)

เอฟทีเอ ขยายตลาดส่งออก พ่อค้าโคนมแปรรูปเตรียมพร้อมลุยตลาดจีน

ฮ่องกง (ส่งออก 21.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 13.2%) จีน (ส่งออก 20.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 2.0%) และกานา (ส่งออก 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 40.8%) จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ นมเปรี้ยว โยเกิร์ต และนม UHT  

เอฟทีเอ ขยายตลาดส่งออก พ่อค้าโคนมแปรรูปเตรียมพร้อมลุยตลาดจีน

แท็กที่เกี่ยวข้อง